Plzeň získá dotaci na cyklostezku do Starého Plzence, cyklostezka vznikne i ve Skvrňanech

Plzeň získá dotaci na výstavbu cyklostezky mezi městskou částí Plzeň – Koterov a Starým Plzencem, půjde o podporu z Plzeňského kraje ve výši 3,87 milionu korun.

uniwebwebynamiru2018

Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi krajem a městem schválila Rada města Plzně. Plánovaná cyklostezka Koterov – Starý Plzenec využívá nivu řeky Úslavy, která poskytuje rovinatý terén v jinak kopcovitém terénu a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru. Jedná se o dva spojité úseky v délce 700 metrů a 2,5 kilometru, tedy úsek Koterov a úsek Starý Plzenec. Dotaci kraj poskytne z rozpočtové oblasti Doprava - Budování cyklostezek a cyklotras.

„Náklady na výstavbu cyklostezky se očekávají ve výši 24,4 milionu korun včetně DPH. Plzeň zažádala Plzeňský kraj o poskytnutí finančních prostředků ve výši 3,87 milionu korun. Tato částka je tvořena spolufinancováním stavební části akce a náklady na projektové dokumentace, autorský dozor a biologický dozor, které ponese pouze město Plzeň, respektive druhý městský obvod Plzeň 2–Slovany. Město Plzeň požádalo o dotaci také z programu IROP, výše dotace by mohla činit 20,89 milionu korun včetně DPH,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Cyklostezka v katastrálním území Koterov je situována jihovýchodně od části Plzeň- Koterov. Začátek úpravy bude v napojení na silnici III/18020 v úseku Koterov – Starý Plzenec, konec úpravy pod dálničním mostem dálnice D5. V současném stavu se v místech stavby cyklostezky v úseku k lávce nachází účelová komunikace, v dalším úseku polní cesta, která slouží pro přístup k okolním zemědělsky využívaným pozemkům.  Realizace akce by měla proběhnout v roce 2018.
/ekonomický náměstek Pavel Kotas/


Podél trati ve Skvrňanech vznikne nová cyklostezka

Plzeň, zastoupená třetím městským obvodem, získá dotaci na akci nazvanou Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova. Podporu ve výši 2,623 milionu korun poskytne Plzeňský kraj, cyklostezka se bude budovat v roce 2018. Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi krajem a městem schválila Rada města Plzně. Nová městská cyklostezka se stane propojkou dvou úseků stávajících cyklostezek, které se nacházejí v Plzni – Skvrňanech. Realizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v dané lokalitě, protože v současnosti jsou lidé nuceni vstupovat do vozovky, kde je provoz motorových vozidel. Dotaci kraj poskytne z rozpočtové oblasti Doprava - Budování cyklostezek a cyklotras.

„Předpokládané celkové náklady na stavební realizaci projektu se očekávají ve výši 3,28 milionu korun včetně DPH. Požadovaná částka 2,623 milionu korun představuje 80 procent z celkových nákladů stavební realizace, zbývajících 20 procent uhradí třetí městský obvod ze svých zdrojů,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Stezka je řešena na pozemcích města Plzně a to v krátkém a v dlouhém úseku. Krátký úsek vznikne na místě stávajícího chodníku. Dlouhý úsek je navržen na úkor stávající zeleně a na úkor vjezdu na parkoviště ze stávající točky autobusu. Tento vjezd na parkoviště bude zrušen s tím, že dva ostatní vjezdy na parkoviště budou dostatečné. Význam budoucí cyklostezky je dán i její provázaností s cyklotrasou 37, která je součástí mezinárodní Panevropské cyklotrasy Paříž – Norimberk – Praha a je nejvýznamnější cykloturistickou tepnou Plzeňského kraje.

Projekt je připraven k realizaci, na akci je vydáno pravomocné stavební povolení. Realizace akce by měla proběhnout v roce 2018.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
avalon

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018