Plzni zbývá získat poslední pozemky pro západní okruh

Zastupitelé města Plzně schválili dva materiály, které mají zajistit městu právo k šesti pozemkům v katastrálním území Radčice u Plzně.

uniwebwebynamiru2018

Ty jsou dotčeny trvalým záborem pro stavbu Městského (západního) okruhu. Pokud budou v souladu s nimi uzavřeny příslušné smlouvy, zbyde městu vykoupit nebo jinak zajistit už jen poslední pozemek dotčený trvalým
záborem pro danou stavbu. Její zahájení je v plánu na podzim letošního roku. Stavba Městského (západního) okruhu je vedena v platném územním plánu města Plzně jako stavba veřejně prospěšná, proto nebylo zajištění všech pozemků nutné pro vydání stavebního povolení.

„Pozemky, kterými se zabývali zastupitelé, jsou v současné době předmětem neukončeného dědického řízení, respektive jejich jedna polovina. Ačkoliv bylo řízení o pozůstalosti zahájeno již v roce 2012, nebylo dosud ukončeno. Řízení komplikuje existence více závětí a také probíhající soudní spor mezi dědici,“ vysvětlil radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf. Vlastník druhé poloviny předmětných pozemků požadoval směnu nemovitostí a bylo mu vyhověno, za svoje spoluvlastnické podíly ve vztahu k předmětným pozemkům získá z majetku města Plzně dvě bytové jednotky v Plzni na Slovanech.

„Okruh neopomenutelných dědiců, tedy děti zůstavitele a vlastník druhé poloviny předmětných pozemků shodně požadovali vyšší kupní cenu. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba má být zahájena na podzim letošního roku a jedná se, vyjma jednoho pozemku v katastrálním území Plzeň, o poslední nevyřešené vlastníky, je akceptování požadavku vlastníků na vyšší cenu de facto jediným možným řešením, které termín zahájení stavby neohrozí,“ doplnil David Šlouf.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018