Podél trati ve Skvrňanech vznikne nová cyklostezka

Nová cyklostezka vznikne podél trati ve Skvrňanech. Město Plzeň na ni získá dotaci z Plzeňského kraje ve výši 2,623 milionu korun, zbytek uhradí ze svého rozpočtu třetí městský obvod.

uniwebwebynamiru2018

Cyklostezka podél trati Českých drah – Lábkova se stane propojkou dvou úseků stávajících cyklostezek. Projekt je připraven k realizaci, na akci je vydáno pravomocné stavební povolení.

„Realizace přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů v dané lokalitě, protože v současnosti jsou lidé nuceni vstupovat do vozovky, kde je provoz motorových vozidel. Předpokládané celkové náklady na stavební realizaci projektu se očekávají ve výši 3,28 milionu korun včetně DPH,“ uvedl ekonomický náměstek Pavel Kotas.
Stezka je řešena na pozemcích města Plzně a to v krátkém a v dlouhém úseku. Krátký úsek vznikne na místě stávajícího chodníku. Dlouhý úsek je navržen na úkor stávající zeleně a na úkor vjezdu na parkoviště ze stávající točky autobusu. Tento vjezd na parkoviště bude zrušen s tím, že dva ostatní vjezdy na parkoviště budou dostatečné. Význam budoucí cyklostezky je dán i její provázaností s cyklotrasou 37, která je součástí mezinárodní Panevropské cyklotrasy Paříž – Norimberk – Praha a je nejvýznamnější cykloturistickou tepnou Plzeňského kraje.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 29.1.2018 08:120 +
 
SZO

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018