Zelenodolská ulice v Nepomuku je po rekonstrukci

Téměř rok trvala v Nepomuku oprava Zelenodolské ulice, přilehlých prostranství a silnice ve směru na Klášter.

uniwebwebynamiru2018

„Stavba řešila optimalizaci a homogenizaci šířkového uspořádání Zelenodolské ulice, pohyb pěších, úpravu křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení, a výstavbu parkovacích pruhů pro osobní automobily a autobusové zastávky. Další práce zahrnovaly odvodnění vozovky a vybudování přidružených pruhů a dešťových svodů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek..

Stavební úpravy začínaly v ústí Zelenodolské ulice u náměstí Augustina Němejce a sahaly na konec obce. Byla provedena kompletní úprava komunikace, chodníků a parkovacích pruhů, včetně přeložky plynu a úprav na kanalizaci. Délka úpravy je cca 300 m. Dále byla provedena celoplošná oprava krytu komunikace od konce obce k mostu u obce Klášter. Součástí byly opravy propustků a dosypání krajnic asfaltovým recyklátem. Tento opravený úsek měří 1 335 m.

„Celková cena stavby je cca 16,2 milionu korun, z nichž Správa a údržba silnic Plzeňského kraje investovala cca 5 milionů korun a město Nepomuk přes 11 milionů korun,“ shrnul náklady hejtman Josef Bernard.

Stavbu provedla firma Vodohospodářské stavby s.r.o., divize 3 – Plzeňské komunikace.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
29.11.2019 07:040 +
 
avalon

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018