ZPRÁVY Junák Plzeň

Junák opraví za podpory kraje klubovnu

Smlouvu o přidělení dotace na rekonstrukci klubovny v úterý podepsal hejtman kraje Josef Bernard a Martin Pompl, vedoucí střediska Junák – český skaut, středisko Prácheň, z.s. Plzeňský kraj poskytne na opravu klubovny dotaci ve výši 167 900 korun.

0

Před 4 měsíci

Plzeň podpoří dotacemi volnočasové aktivity dětí a mládeže

Radní města souhlasili s poskytnutím individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

0

Před rokem
škoda scala