Mzdy v kraji vzrostly na 31 404 korun

V 1. čtvrtletí roku 2019 mzdy v kraji nominálně i reálně vzrostly. Průměrná hrubá měsíční mzda činila 31 404 Kč.

uniwebwebynamiru2018

To představuje oproti 1. čtvrtletí 2018 zvýšení o 2 065 Kč, tj. o 7,0 %. Pokud zohledníme inflaci, průměrné mzdy reálně vzrostly o 4,2 %.

Plzeňský kraj se v 1. čtvrtletí 2019 může pochlubit třetí nejvyšší průměrnou mzdou přepočtenou na osoby plně zaměstnané mezi jednotlivými kraji České republiky. Lépe jsou na tom pouze kraj Hlavní město Praha (41 450 Kč) a Středočeský (32 464 Kč). Nejnižší průměrná mzda byla zjištěna v Karlovarském kraji, a to 28 385 Kč, což je o 4 081 Kč méně, než je celorepublikový průměr (32 466 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Středočeském a Olomouckém (shodně o 7,9 %), nejméně pak na Vysočině (o 6,5 %). Spotřebitelské ceny v ČR celkem se zvýšily za uvedené období o 2,7 % a reálná mzda tak vzrostla ve všech krajích. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla o 7,4 % a reálně se zvýšila o 4,6 %. Medián mezd činil 27 582 Kč. 

Počet zaměstnanců2 se v kraji snížil o 0,4 % na 213,8 tisíc. K nárůstu počtu zaměstnanců došlo v devíti krajích ČR, nejvíce v Hlavním městě Praze (o 2,8 %), Královéhradeckém a Jihomoravském kraji (shodně o 1,1 %). V pěti krajích pak došlo k poklesu tohoto počtu, nejvíce v Karlovarském kraji (o 1,2 tisíc). V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zvýšil o 32,9 tisíc zaměstnanců, tj. o 0,8 %. 

Více o průměrné hrubé měsíční mzdě v ČR v 1. čtvrtletí 2019 naleznete na internetových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2019.

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Průměrná hrubá měsíční mzda přepočtená na osoby plně zaměstnané zohledňuje délku pracovního úvazku.

 weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
st 5.6.2019 08:100 +
 
Truhlářství Mistr M

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018