Rokycany mají rozpočet na rok 2020

Zastupitelé Rokycan schválili rozpočet města na rok 2020. Rozpočet je kvůli řadě rozsáhlých akcí schodkový, město se ale jako v předchozích letech obejde bez půjček či úvěrů.

uniwebwebynamiru2018

Rozpočet na rok 2020 počítá s příjmy ve výši 347,5 milionů korun a s výdaji 463,4 milionu korun. Schodek 115,9 milionu plně pokryje město z vlastních zdrojů. 

Kapitálové výdaje na investiční akce v celkovém objemu 151,2 milionů korun bude město financovat z rozpočtu běžného roku, ze zůstatku předchozích let, z fondu rozvoje bydlení a údržby objektů v městské památkové zóně města Rokycan a z fondu životního prostředí města. Některé investiční akce, které začaly v letošním roce, skončí v roce 2020, například prodloužení ulice V. Nového – komunikace (1 000 tis. Kč), rekonstrukce kanalizace Polní (3 600 tis. Kč). 

Novými nejvýznamnějšími a finančně nejnáročnějšími investičními akcemi pro rok 2020 jsou výměna okenních výplní v budově nákupního střediska Žďár (25 000 tis. Kč), varovné systémy – digitální povodňový plán (11 500 tis. Kč), lávka Litohlavská (10 000 tis. Kč), rozšíření parkoviště u plaveckého bazénu a koupaliště (8 000 tis. Kč), rekonstrukce vzduchotechniky na plaveckém bazénu (3 600 tis. Kč), víceúčelové hřiště na koupališti (4 400 tis. Kč), městský úřad – vzduchotechnika (8 000 tis. Kč), parkoviště u starého nádraží (5 000 tis. Kč), fasáda bytového domu Jeřabinová 403 (5 000 tis. Kč), park u Plzeňské brány – přípojka vody, kanalizace a chodník (4 500 tis. Kč), ZŠ T. G. Masaryka – osobní výtah (4 000 tis. Kč), a další. Z fondu životního prostředí město koupí pozemek včetně stavby v rámci akce Rakovský potok a ucelená část stavby III. (16 250 tis. Kč).


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 23.12.2019 14:080 +
 
AUTO CB Škoda plus

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018