Starý Plzenec se chystá na své historicky první referendum. O Penny marketu

Ve Starém Plzenci se uskuteční spolu s volbami do zastupitelstva kraje historicky první referendum, ve kterém budou občané Starého Plzence rozhodovat, zda si přejí v centru města velký supermarket s parkovištěm.

uniwebwebynamiru2018

Již před dvěma lety byla městu Starý Plzenec doručena žádost od společnosti A+R s.r.o. týkající se směny pozemků pro výstavbu supermarketu Penny. Tato žádost byla projednávána 15. 12. 2014 a následně 9. 2. 2015 v zastupitelstvu města. „Vzhledem ke skutečnosti, že část zastupitelů jednoznačně stranila záměru výstavby supermarketu a naprosto ignorovali názor více než stovky občanů, kteří na veřejné projednání přišli, rozhodli jsme se oslovit veřejnost a uspořádat referendum. Protože se nám podařilo za pár dní sesbírat dostatečné množství podpisů a návrh na uspořádání referenda byl shledán MěÚ Starý Plzenec jako bezvadný, zastupitelstvo vyhlásilo referendum o výstavbě obchodního zařízení,“ vysvětluje Jan Kotora, mluvčí přípravného výboru.

Společnost A+R s.r.o. dne 13. 3. 2015 ve svém dopise adresovaném paní starostce uvádí, že předloží nový návrh ve dvou variantách, a že součástí nových podkladů bude schválený projekt dopravního napojení, nová dokonalejší a věrnější vizualizace projektu, a to z více stran. Dále zástupci společnosti A+R s.r.o. informovali, že jsou připraveni konzultovat varianty investičního záměru ve fázi rozpracovanosti se zastupiteli města tak, aby výsledná podoba projektu byla ke spokojenosti zastupitelů, a především občanů města Starý Plzenec. Toto vše bylo deklarováno i na jednání 12. 3. 2015, jehož zápis pořídil pan Meduna, člen rady města. Nic z toho nebylo podle Jana Kotory splněno ani dodrženo.

Staroplzenecká radnice každý měsíc do všech rodin distribuuje zdarma své noviny. V těch posledních nyní našli všichni občané reklamu ze strany Penny marketu podpořenou úvodníkem starostky. V úvodním slovu paní starostky se totiž objevila zpráva, že jedním z bodů programu jednání zastupitelstva, které se bude konat 12. 9. 2016 v 17:00 v Lidovém domě, je informace o vývoji záměru výstavby Penny Marketu v našem městě. „Jsme velice zvědaví, jaké nové informace ohledně Penny Marketu se na zastupitelstvu objeví, zda informace podá člen zastupitelstva nebo to bude neplacená slibovací kampaň společnosti A+R s.r.o. těsně před referendem,“ sděluje Jan Kotora.  „Nechápu, proč nemohly být bližší informace již poskytnuty a zveřejněny v zářijovém čísle městského zpravodaje nebo na stránkách města. Navíc stejný prostor by měly podle zákona od města dostat i občané pořádající referendum, “ dodává Kotora. 

„Zástupce Penny Marketu sliboval, že do dubna 2015 dodají dvě varianty umístění obchodního zařízení a obě varianty budou konzultovat se zastupiteli města. V letošním zářijovém čísle vplula do městského zpravodaje jedna pidivizualizace jedné varianty, toť vše. Investor se asi řídí heslem, že slibem nezarmoutíš. Jednání zastupitelstva se samozřejmě zúčastníme, “ rozhořčeně vysvětluje Jiří Šimána, člen přípravného výboru. 

foto: penny marketweby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Strašidelný rej

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018