V Plzni zdraží vodné a stočné

Od 1. ledna 2020 se zvyšuje v Plzni cena vodného a stočného. Rozhodla o tom Rada města Plzně.

uniwebwebynamiru2018

Důvodem jsou vyšší náklady na energie, nájem za infrastrukturu, vyšší cena surové vody i nový poplatek za znečištění odpadních vod zodlehčovacích komor včistírnách odpadních vod. Od 1. května 2020 ale zase vodné a stočné zlevní, a to vlivem snížení DPH ze současných 15 procent na 10 procent.

Cena vodného se od 1. 1. 2020 zvyšuje ze současných 54,65Kč/m3 na 60 Kč/m3, stočné se navýší z33,73Kč/m3 na 38,81 Kč/m3. Celková cena za vodné a stočné bude činit 98,81 Kč/m3. Všechny částky jsou s DPH.

Tyto ceny ale budou platit jen do konce dubna. Od 1. 5. 2020 totiž klesne DPH o 5 %, konkrétně z15 % na 10 %. Koncová cena vodného vPlzni pak bude činit 57,39 Kč/m3 včetně DPH a stočného 37,13 Kč/m3 včetně DPH. Vporovnání scenou roku 2019 tak půjde o navýšení ceny o 6,9 %.

Důvodem zvýšení cen vodného a stočného, které se v posledních letech zvedaly pouze o inflaci, jsou vyšší náklady na energie a také vyšší nájem za infrastrukturu, který bude VODÁRNA PLZEŇ a.s. platit statutárnímu městu Plzeň. Nájemné pro příští rok bude činit téměř 220 milionů Kč. „Finanční prostředky, které město Plzeň získá na zvýšeném nájemném, budou použity na realizaci nové vodohospodářské infrastruktury, jako je např. dosud chybějící kanalizace a vodovod na Výsluní nebo vMalesicích. Finanční prostředky ze zvýšeného vodného a stočného použije VODÁRNA PLZEŇ a. s. na obnovu stávající vodovodní a kanalizační sítě,“ vysvětlil technický náměstek primátora a předseda představenstva VODÁRNY PLZEŇ a. s. Pavel Šindelář.

Zvyšují se také mzdy, ceny chemikálií nebo aktivního uhlí, přes nějž se vÚpravně vody vareálu na Homolce voda upravuje. Navíc se novelou vodního zákona zavádí i nový poplatek za znečištění odpadních vod zodlehčovacích komor umístěných vtechnologické lince čistíren odpadních vod (ČOV). Všechny tyto faktory mají dopad do ceny vodného a stočného pro rok 2020.

„Ačkoliv ČOV Plzeň disponuje velkými retenčními objemy a velká množství deštěm naředěných odpadních vod dokáže zachytit, při déletrvajících a intenzivních srážkových událostech dochází kodlehčení části odpadních vod před biologickým stupněm ČOV. Právě tato část vod je nově zpoplatněna,“ uvedl technolog ČOV Josef Máca. Jde zejména o situace při přívalových deštích, kdy všechnu vodu nepojmou biologické části čistírny a část se jí dostane do řeky.

Spotřeba vody vPlzni od roku 2009 permanentně klesala, a to zodběru více než 110 litrů na osobu a den na současných 90 litrů na osobu a den. Letos se tento trend zastavil. „Rok 2019 je prvním za poslední řadu let, kdy meziročně nedošlo kpoklesu spotřeby vody,“ uvedl vedoucí zákaznického odboru VODÁRNY PLZEŇ a. s. Pavel Pajtl. Vysvětluje to zejména tím, že lidé používají moderní spotřebiče jako myčky nebo pračky súspornými programy, spořiče vody a více dbají na to, na co a kolik pitné vody skutečně spotřebují.

VODÁRNA PLZEŇ a. s. je největším provozovatelem vodohospodářské infrastruktury vrámci Plzeňského kraje, co se týká počtu zásobených obyvatel pitnou vodou. Provozuje celkem 26 úpraven vod, ztoho největší, vPlzni na Homolce, má kapacitu tisíc litrů za sekundu. Celkem spravuje vodovodní síť o délce 1392 kilometrů a také 951 kilometrů kanalizační sítě a 26 čistíren odpadních vod.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
SZO

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018