Informace k nájmům a poplatkům MO Plzeň 3

Z důvodu ekonomických dopadů nouzového stavu se třetí plzeňský obvod rozhodl poskytnout slevy podnikatelům na nájemném v nebytových prostorách, prominout na dobu určitou poplatek za užívání veřejného prostranství a dále odložit vymáhání místního poplatku ze psů:...

weby uniweb

Z důvodu ekonomických dopadů nouzového stavu se třetí plzeňský obvod rozhodl poskytnout slevy podnikatelům na nájemném v nebytových prostorách, prominout na dobu určitou poplatek za užívání veřejného prostranství a dále odložit vymáhání místního poplatku ze psů:
Nájmy nebytových prostor a zařízení sloužící k poskytování prodeje nebo služeb:Pro nájemce nebytových prostor a zařízení sloužící k poskytování prodeje nebo služeb, kde je pronajímatelem MO Plzeň 3 platí, že pokud měli v důsledku vládních opatření zakázán provoz (uzavření provozovny alespoň v části období od 13. 3. do 30. 6. 2020), bude jim poskytnuta sleva na nájemném za měsíce duben až září takto:Nájemcům, kteří objektivně splňují podmínky programu COVID Nájemné odkaz -(https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/6/Vyzva_COVID-Najemne.pdf)
bude za měsíce duben, květen a červen poskytnuta sleva30%, za měsíce červenec, srpen a září pak sleva70%.Nájemcům, kteří objektivně splňují podmínky stanovené programem COVID Nájemné, ale z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného požadovanou programem COVID  Nájemné a proto nemohou žádat o podporu z tohoto programu, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50 % po dobu 6 měsíců, tedy od dubna do září 2020 včetně a bude s nimi uzavřen splátkový kalendář na zbývajících 50 % nájemného.Nájemcům, kteří objektivně nesplňují podmínky programu COVID Nájemné bude poskytnuta sleva na nájemném za měsíce duben, květen a červen ve výši 100% a za měsíce červenec, srpen a září pak sleva ve výši 50% nájemného.Všichni nájemci budou pronajímatelem (MO Plzeň 3) osloveni a bude s nimi uzavřen dodatek ke smlouvě o pronájmu.Prominutí poplatku užívání veřejného prostranství:ÚMO Plzeň 3 rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství:- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje-zábory krátkodobé do 10 dnů k prodejním účelům dle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně závazná vyhláška“),
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje - zábory delší než 10 dnů k prodejním účelům dle čl. 6 odst. 1) písm. b) obecně závazné vyhlášky,
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje - předzahrádky dle čl. 6 odst. 1) písm. c) obecně závazné vyhlášky,
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje - předsunuté prodejní místo dle čl. 6 odst. 1) písm. d) obecně závazné vyhlášky,
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem konání tradičních řemeslných a farmářských trhů v historickém jádru města Plzně dle čl. 6 odst. 1) písm. e) obecně závazné vyhláškyza poplatkové období od 12. 3. 2020 do 11. 11. 2020 z důvodu mimořádné události na území MO Plzeň 3.Nadále platí ohlašovací povinnost podle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvíOdklad vymáhání nezaplacených poplatků ze psů:ÚMO Plzeň 3 odkládá vymáhání nezaplacených poplatků ze psů na dobu od 16.11.2020 a nebude navyšovat tento poplatek, pokud bude uhrazen (nebo jeho první splátka) do 15.11.2020

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
MNOZIL BRASS

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby