Jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

1 Zahájení (0) ...


1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (3) ST/1 Mgr. Procházka
3 Studie veřejného prostranství Skvrňany – Karla Steinera (4) ST/2 Mgr. Procházka
4 Územní studie „Plzeň, Americká – Prokopova – Purkyňova – Resslova“ (4) ST/3 Mgr. Procházka
5 Doplnění Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) FV/1 Mgr. Škarda
6 10. rozpočtové opaření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/1 Mgr. Ženíšek
7 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/2 Mgr. Ženíšek
8 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu negativních dopadů koronavirové krize, zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 (6) EK/3 Mgr. Ženíšek
9 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce (5) EK/4 Mgr. Ženíšek
10 Stanovisko k vyhlášce statutárního města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (5) EK/5 Mgr. Ženíšek
11 Stanovisko k novele vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů (5) EK/6 Mgr. Ženíšek
12 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
13 Přijetí finančního daru (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
14 Změna předmětů žádostí o dotace (5) KS/1 Mgr. Ženíšek
15 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2020 (3) SSI/1 Ing. Baloun
16 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 10. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
17 Informativní zprávy předložené na 10.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) TAJ/1 Mgr. Procházka
18 Různé (0)
19 Závěr (0)
Sledujte jednání ZMO online.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka