Jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

1 Zahájení (0) ...

james bond net concert

1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (3) ST/1 Mgr. Procházka
3 Studie veřejného prostranství Skvrňany – Karla Steinera (4) ST/2 Mgr. Procházka
4 Územní studie „Plzeň, Americká – Prokopova – Purkyňova – Resslova“ (4) ST/3 Mgr. Procházka
5 Doplnění Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) FV/1 Mgr. Škarda
6 10. rozpočtové opaření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/1 Mgr. Ženíšek
7 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) EK/2 Mgr. Ženíšek
8 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu negativních dopadů koronavirové krize, zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 (6) EK/3 Mgr. Ženíšek
9 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 - přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce (5) EK/4 Mgr. Ženíšek
10 Stanovisko k vyhlášce statutárního města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (5) EK/5 Mgr. Ženíšek
11 Stanovisko k novele vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním poplatku ze psů (5) EK/6 Mgr. Ženíšek
12 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2020 (4) EK/7 Mgr. Ženíšek
13 Přijetí finančního daru (3) EK/8 Mgr. Ženíšek
14 Změna předmětů žádostí o dotace (5) KS/1 Mgr. Ženíšek
15 Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2020 (3) SSI/1 Ing. Baloun
16 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 10. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
17 Informativní zprávy předložené na 10.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) TAJ/1 Mgr. Procházka
18 Různé (0)
19 Závěr (0)
Sledujte jednání ZMO online.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

weby uniweb
uniweb weby