Kotlíkové dotace běží dál, jak o ně požádat?

Během druhé poloviny roku 2017 vyhlásily jednotlivé kraje po celé ČR výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“ v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“. Takto složitě zní to, co v současnosti významně ovlivňuje celý trh s topnými zdroji, tedy zjednodušeně řečeno „kotlíkové dotace“, jejichž cílem je snížit emise z lokálního vytápění domácností na území jednotlivých krajů.

weby uniweb

Celkem kraje rozdělují 3,4 miliardy Kč
V této druhé vlně se vcelé republice rozděluje přes 3,4 miliardy Kč nerovnoměrně rozdělených do jednotlivých krajů. Nejvíce a to skoro 900 milionů Kč bylo alokováno/přiděleno Moravskoslezskému kraji, více než 500 milionů Kč získal Středočeský kraj, ostatním krajům bylo přiděleno znatelně méně, ale i tak ve většině krajů nebyla doposud vyčerpána alokovaná částka, a proto krajské úřady žádosti o dotace stále ještě přijímají. Naopak přijímání žádostí už bylo ukončeno v krajích Pardubickém, Královéhradeckém a Zlínském. Ale nebojte, i tady nemusí být všem dnům konec, úředníci o stávajícím převisu poptávky nad nabídkou dobře ví a pokračování dotačního programu není vyloučeno, například v Pardubickém kraji se předpokládá vyhlášení další výzvy už v září 2018. Určitě se vyplatí pravidelně sledovat aktuality z jednotlivých krajů, a to i ztoho důvodu, že jednotlivé kraje využily možnosti dané jim Ministerstvem životního prostředí a stanovily rozdílná znění svých výzev, i když základní zadání je jednotné pro celou republiku.

Kolik získám na tepelné čerpadlo

Základem aktuální vlny je to, že o „kotlíkovou dotaci“ může požádat fyzická osoba, která v přesně specifikovaném rodinném domě na území daného kraje vymění stávající kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním paliva za nový podporovaný zdroj tepla, jimiž mohou být například tepelná čerpadla která mají největší podporu a to 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120.000 Kč. Vpřípadě, když výměnu realizujete v prioritní obci (tam, kde obyvatelům zatím hůře dýchá), bude Vám dotace navýšena o částku 7.500 Kč.

Kdo může žádat o dotaci

Musíte být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu. Dům nesmí být zastaven soudcovskou nebo exekutorskou zástavou případně vyvlastněním. Podporu je poskytnuta i vpřípadě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, z nichž kotel na tuhá paliva plní funkci hlavního zdroje vytápění a je prokazatelně v provozu nebo byl v provozu před realizací výměny zdroje. Podporovaný zdroj musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků, musí mít tzv. SVT kód. Pokud byl v domě již jednou realizován topný zdroj spodporou zjiných dotačních programů (rozhodné datum je 1.1.2009) pak podporu nelze čerpat. Celý proces výměny stávajícího kotle za nový zdroj musíte pečlivě zdokumentovat fotografiemi.

Co potřebuji doložit pro získání dotace

Pro úspěšné vyřízení dotace musíte doložit následující dokumenty. Vyplněnou žádost, doklady o vlastnictví domu a revizní zprávu ke stávajícímu kotli na tuhá paliva sručním podáváním. Podpora zahrnuje pouze kotle, které mají 1. nebo 2. emisní třídu, nebo v případě, že emisní třídu nelze díky stáří kotle určit. Nelze podporovat výměnu stávajícího kotle sautomatickým přikládáním paliva, rovněž tak výměnu starých plynových kotlů, elektrokotlů, kamen a krbů. Není podporována výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující biomasu a uhlí.

Zvládnu požádat sám?

Začít musíte svyplněním žádosti. Jedná se o jednoduchý dotazník, kde doplníte údaje o vaše domě, typu stávajícího topného zdroje, novém topném zdroji např. tepelném čerpadle (je identifikován SVT kódem) a Vašimi kontaktními údaji. Doplníte fotografiemi starého kotle na tuhá paliva, revizí a doklady o vlastnictví domu. Ve všech krajích je nutné podání žádosti elektronickou formou stím, že následně doručíte žádost včetně příloh poštou.

A jak to bude dál?

Kraje plánují třetí vlnu, ale zatím není jasné, kdy bude vyhlášena a jaké přinese změny. Pokud máte starý kotle na tuhá paliva a chcete jej vyměnit za tepelné čerpadlo tak raději příliš neváhejte!

Za tým AC Heating
Ladislav Harbáček
info@ac-heating.cz
www.ac-heating.cz

Autor: AC Heating - tepelná čerpadla Článek může obsahovat komerční sdělení.

STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
OČKOVÁNÍ

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
uniweb weby