Majitelé psů a koček v Portugalsku své mazlíčky milují podobně jako my v Česku. Rozdílný je ale přístup ke klientům veterinárních klinik

Těžko říct, zda za tuto situaci může větší konkurence klinik nebo obecně vřelejší vztahy mezi lidmi na jihu Evropy. Se zážitky z praxe na veterinárních klinikách se vrátilo 8 budoucích veterinářek z Gymnázia a SOŠ v Plasích na Plzeňsku. Stáž, kterou žákyně absolvovaly v zahraničí, jim pomůže při hledání zaměstnání.


„Zaměstnavatelé od našich absolventů očekávají, že budou disponovat zkušenostmi z veterinárních klinik nebo zemědělských chovů a že budou absolventi ovládat také cizí jazyky. Oblast veterinární péče se v posledních letech velmi rychle vyvíjí, při studiu na vysoké škole se bez širších odborných i jazykových kompetencí studenti prostě neobejdou. Proto už několik let posíláme naše žáky na praxe také do Portugalska, aby tam žáci získali nové profesní kompetence a lépe se připravili na svoji budoucí profesi,“ představuje stáže Erasmus+ paní Markéta Lorenzová, ředitelka Gymnázia a Střední odborné školy Plasy. Žáci z oboru veterinářství mají totiž díky aktivnímu přístupu této školy k odborné výuce možnost zdarma vycestovat za praxí do zahraničí. Od letošního školního roku jsou v nabídce krátkodobé, ale i dlouhodobé stáže. „Na podzim 2019 jsme vyslali první dva absolventy na tři měsíce do Portugalska. Vrátili se spokojení. A pochvalovaly si je i tamní kliniky. Naši žáci tak dělají České republice a přípravě na veterinární péči velmi dobré jméno,“ doplňuje s úsměvem Markéta Lorenzová. Podle ní je velkou výhodou, že získávání zkušeností zoboru vzahraničí platí Evropská komise. „Víte, těžko si představit, že by si žáci toto měli dojednávat a hradit zvlastních prostředků. To by bylo finančně neúnosné, dokonce i pro rozpočet naší školy. Jenže díky programu Erasmus+ můžeme zapojit žáky ne podle jejich finanční situace, ale podle zájmu o obor a výsledků studia. To se mi na celém programu moc líbí. Do zahraničí zkrátka mohou vyjet i ti žáci, kteří pocházejí z ekonomicky slabšího prostředí. Záleží jen a pouze na tom, zda mají o obor zájem a uspějí ve výběrovém řízení,“ říká Markéta Lorenzová.

Žádné sezení v lavicích, ale skutečná práce

Budoucí veterinářky, které se z Portugalska aktuálně vrátily, mohou potvrdit, že stáže neznamenají sezení v lavicích s memorováním informací, ale naopak jde o vykonávání běžné pracovní agendy veterinárního asistenta na klinice. „Zúčastnily jsme se třeba operace oka. Staraly jsme se o domácí mazlíčky, vyzkoušely jsme si péči o zvířata po anestezii, ale i běžné zajištění chodu kliniky. Řekla bych, že láska Portugalců k domácím zvířatům je srovnatelná stím, jak jsou do psů a koček zamilovaní lidé u nás. Ale přišlo nám, že kliniky mají vřelejší přístup k majitelům zvířat, více se tam s lidmi baví. Jezdí za nimi třeba i domů, aby jim péči o zvířata ulehčili. Za vše se ale samozřejmě platí,“ doplňuje informace kprojektu Erasmus+ jedna z účastnic praxí.

Praxe v zahraničí budou pokračovat i v dalších letech

Jak vyplývá z informací ředitelky školy, měly by stáže v zahraničí probíhat i v následujících letech. Střední škola zPlasů totiž získala certifikát VET Charter, díky němuž by měla snáze získat finanční prostředky na své budoucí projekty. „Teď vúnoru jsme podali další žádost, výsledky se dozvíme v květnu. Mezi tím ale připravujeme třetí skupinu stážistů, která by měla vyjet do zahraničí v červnu tohoto roku. A v létě vyšleme do Portugalska další dva absolventy. Znašich zkušeností s projektem Erasmus+ plyne jednoznačný závěr, a to že v zahraničních mobilitách chceme pokračovat i nadále,“ uzavírá Markéta Lorenzová, ředitelka Gymnázia a SOŠ vPlasích.

O programu Erasmus+

Program Erasmus+ byl zahájen roku 2014 a probíhá do roku 2020. Umožňuje kromě jiného získat zahraniční pracovní zkušenost žákům středních a vyšších odborných škol. Jeho hlavní výhodou je to, že naprostá většina nákladů je hrazena z prostředků EU, takže do zahraničí mohou vyjet skutečně všichni bez rozdílu. Program v ČR řídí Dům zahraniční spolupráce. Více informací na www.naerasmusplus.cz.

Autor: Jan Pavlů Článek může obsahovat komerční sdělení.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
po 02.03.2020 11:15
1 +
 
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka