Na úřadě se školily ředitelky obvodních mateřinek

Dálkové sledování spotřeby energií a médií, to je název pilotního projektu, který probíhá ve vybraných obvodních mateřských školách plzeňského centrálního obvodu, kde jsou od 1. 1. 2020 dálkově sledovány spotřeby energií a médií, což umožňuje aktivní dohled a vyhodnocování jejich spotřeby v daném o...

james bond net concert

Dálkové sledování spotřeby energií a médií, to je název pilotního projektu, který probíhá ve vybraných obvodních mateřských školách plzeňského centrálního obvodu, kde jsou od 1. 1. 2020 dálkově sledovány spotřeby energií a médií, což umožňuje aktivní dohled a vyhodnocování jejich spotřeby v daném objektu. S obsluhou sledovací aplikace se přišly na úřad seznámit ředitelky a zaměstnanci mateřinek ve třetím plzeňském obvodu, kde je přivítal I. místostarosta MO Plzeň 3 Petr Baloun.V každé sledované budově jsou umístěna měřidla a čidlo sledující vnitřní prostředí, která pomocí bezdrátové technologie přenáší data do centrální aplikace. Do této aplikace má přístup dispečink Plzeňské teplárenské, který zajišťuje nepřetržitý dohled, a pověřené osoby objednatele. Městský obvod Plzeň 3 jako první využil tuto moderní a progresivní službu, kterou Plzeňská teplárenské nabízí všem zákazníkům.„Cílem tohoto monitoringu je zjistit skutečný průběh spotřeby energií ve vztahu k dosahovaným hodnotám uvnitř budov. Na základě těchto zjištění bude možné efektivně řídit spotřebu energií a tím dosahovat příslušné úspory. Nezanedbatelným aspektem je i možnost v podstatě okamžitě odhalit případné havárie a předejít tak často nemalým nákladům za bez užitku uniklá média a s tím souvisejícím škodám na majetku,“ přibližuje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.Monitoring je prováděn v budovách 24. MŠ Schwarzova 4, 27. MŠ Dvořákova 4, 32. MŠ Resslova 22, 63. MŠ Lábkova 30 a K. Steinera 27 a 70. MŠ Waltrova 26. V centrální aplikaci je možné sledovat skutečnou denní a měsíční spotřebu i očekávané hodnoty v budoucnosti. V uživatelsky snadno rozlišitelném barevném kódování je tak vidět, jak se liší skutečnost od očekávaných potřeb.Jednotlivá čidla včetně veškerých nezbytných komponentů pro dálkový přenos jsou instalována na vstupech jednotlivých energií a médií, tj. vodoměrech, plynoměrech nebo kalorimetrech (podle druhu vytápění objektu) a elektroměrech.Systém už má za sebou několik úspěšných odhalení skrytých závad, které se po instalaci objevily v 70. MŠ ve Waltrově ulici, v 63. MS v Lábkově ulici, v 27. MŠ v Dvořákově ulici a v 24. MŠ ve Schwarzově ulici. Příčiny úniků byly poruchy na vodovodních přípojkách, špatná funkce tzv. směšovacích ventilů, prasklá hadička na WC a v posledním případě porucha na předávací stanici tepla. Systém tedy obratem nahlásil problém do centrální aplikace, kde ji zaznamenal dispečink Plzeňské teplárenské a situace tak mohla být okamžitě řešena.Systém nainstalovaný v 70. MŠ„Závěrem chci poděkovat za spolupráci kolegům ze společnosti Plzeňská teplárenská, jednak za provedené školení a také za to, že jsme jako první obvod v Plzni mohli tento pilotní projekt spustit. V rámci monitoringu sledujeme i vnitřní prostředí, kdy můžeme kvůli úniku tepla odhalit i třeba zdánlivou maličkost, jako je zapomenuté otevřené okno. Všechna čidla sledující vnitřní prostředí jsou také vybavena sledováním koncentrace CO2, což může odhalit nedostatky v případě větrání či poruchy vzduchotechniky a urychleně odstranit nevyhovující prostředí pro děti i zaměstnance. Na základě pozitivních zkušeností budeme systém určitě doplňovat i do dalších budov našich mateřských škol,“ doplnil Petr Baloun, I. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3, který má správu mateřských škol na starosti.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

Víte za co platíte AUTO CB
uniweb weby