Na úřadě se školily ředitelky obvodních mateřinek

Dálkové sledování spotřeby energií a médií, to je název pilotního projektu, který probíhá ve vybraných obvodních mateřských školách plzeňského centrálního obvodu, kde jsou od 1. 1. 2020 dálkově sledovány spotřeby energií a médií, což umožňuje aktivní dohled a vyhodnocování jejich spotřeby v daném o...


Dálkové sledování spotřeby energií a médií, to je název pilotního projektu, který probíhá ve vybraných obvodních mateřských školách plzeňského centrálního obvodu, kde jsou od 1. 1. 2020 dálkově sledovány spotřeby energií a médií, což umožňuje aktivní dohled a vyhodnocování jejich spotřeby v daném objektu. S obsluhou sledovací aplikace se přišly na úřad seznámit ředitelky a zaměstnanci mateřinek ve třetím plzeňském obvodu, kde je přivítal I. místostarosta MO Plzeň 3 Petr Baloun.V každé sledované budově jsou umístěna měřidla a čidlo sledující vnitřní prostředí, která pomocí bezdrátové technologie přenáší data do centrální aplikace. Do této aplikace má přístup dispečink Plzeňské teplárenské, který zajišťuje nepřetržitý dohled, a pověřené osoby objednatele. Městský obvod Plzeň 3 jako první využil tuto moderní a progresivní službu, kterou Plzeňská teplárenské nabízí všem zákazníkům.„Cílem tohoto monitoringu je zjistit skutečný průběh spotřeby energií ve vztahu k dosahovaným hodnotám uvnitř budov. Na základě těchto zjištění bude možné efektivně řídit spotřebu energií a tím dosahovat příslušné úspory. Nezanedbatelným aspektem je i možnost v podstatě okamžitě odhalit případné havárie a předejít tak často nemalým nákladům za bez užitku uniklá média a s tím souvisejícím škodám na majetku,“ přibližuje Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.Monitoring je prováděn v budovách 24. MŠ Schwarzova 4, 27. MŠ Dvořákova 4, 32. MŠ Resslova 22, 63. MŠ Lábkova 30 a K. Steinera 27 a 70. MŠ Waltrova 26. V centrální aplikaci je možné sledovat skutečnou denní a měsíční spotřebu i očekávané hodnoty v budoucnosti. V uživatelsky snadno rozlišitelném barevném kódování je tak vidět, jak se liší skutečnost od očekávaných potřeb.Jednotlivá čidla včetně veškerých nezbytných komponentů pro dálkový přenos jsou instalována na vstupech jednotlivých energií a médií, tj. vodoměrech, plynoměrech nebo kalorimetrech (podle druhu vytápění objektu) a elektroměrech.Systém už má za sebou několik úspěšných odhalení skrytých závad, které se po instalaci objevily v 70. MŠ ve Waltrově ulici, v 63. MS v Lábkově ulici, v 27. MŠ v Dvořákově ulici a v 24. MŠ ve Schwarzově ulici. Příčiny úniků byly poruchy na vodovodních přípojkách, špatná funkce tzv. směšovacích ventilů, prasklá hadička na WC a v posledním případě porucha na předávací stanici tepla. Systém tedy obratem nahlásil problém do centrální aplikace, kde ji zaznamenal dispečink Plzeňské teplárenské a situace tak mohla být okamžitě řešena.Systém nainstalovaný v 70. MŠ„Závěrem chci poděkovat za spolupráci kolegům ze společnosti Plzeňská teplárenská, jednak za provedené školení a také za to, že jsme jako první obvod v Plzni mohli tento pilotní projekt spustit. V rámci monitoringu sledujeme i vnitřní prostředí, kdy můžeme kvůli úniku tepla odhalit i třeba zdánlivou maličkost, jako je zapomenuté otevřené okno. Všechna čidla sledující vnitřní prostředí jsou také vybavena sledováním koncentrace CO2, což může odhalit nedostatky v případě větrání či poruchy vzduchotechniky a urychleně odstranit nevyhovující prostředí pro děti i zaměstnance. Na základě pozitivních zkušeností budeme systém určitě doplňovat i do dalších budov našich mateřských škol,“ doplnil Petr Baloun, I. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3, který má správu mateřských škol na starosti.

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

Renault Clio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka