Online přenos z jednání zastupitelstva obvodu

Program 21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 22.6.2022 (14:00 hod.)...

weby uniweb

Program 21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 dne 22.6.2022 (14:00 hod.)
1. Zahájení 
2. Nástup nového člena ZMO Plzeň 3 na uprázdněný mandát 
3. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 
4. 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za období 01/2022 – 03/2022 
5. 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 pro 70. MŠ Plzeň na realizaci projektu „S Waltříkem za světýlkem“ 
6 .17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení závazného ukazatele rozpočtu Neinvestiční transfery obyvatelstvu – náhrady mezd v době nemoci v roce 2022 
7. 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3 určených pro vybrané MŠ na území MO 3 na projekt Obědy do škol v Plzeňském kraji 2021/2022 
8. 19.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – změna závazných ukazatelů rozpočtu výdajů Odboru SSI pro rok 2022 – přesun finančních prostř. z provozních výdajů odboru a navýšení prov. přísp. pro 27.MŠ,Dvořákova 4,Plzeň 
9. 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022 
10. 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí transferu ze státního rozpočtu na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2022 
11. 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – snížení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 pro rok 2022 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 pro rok 2023 
12. 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení rozpočtu výdajů Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 v roce 2022 
13. 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2022 – přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na výkon sociální práce pro rok 2022 
14. Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v r. 2022 
15. Změna jmenovitého plánu investičních akcí Městského obvodu Plzeň 3 na rok 2022 
16. Jmenovitý plán investic odboru SVV na rok 2022 
17. Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 21. zasedání ZMO Plzeň 3
18. Informativní zprávy předložené na 21.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 
19. Různé 
20. Závěr 
online přenos

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert Music by Frank Zappa

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Velikáni filmové hudby

Hlavní zprávy

 

NetConcert Music by Frank Zappa
uniweb weby