Online přenos z jednání zastupitelstva obvodu

Online přenos z jednání zastupitelstva obvodu 19. 6. 2024 ve 14 hodin.


Online přenos z jednání zastupitelstva obvodu

Začátek zasedání - 19. 6. 2024 ve 14:00 hodin.

Program:

1. Zahájení

2. Změna č. 1 územní studie Regenerace sídliště Plzeň – Bory – předloženo tzv. „na stůl“

3. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3

4. 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – kompenzace vratky místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3

5. 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 na aktivní politiku zaměstnanosti za únor 2024 – březen 2024

6. 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – účelový provozní převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 44. MŠ Plzeň na náklady při pořádání volnočasového výletu do přírody a ZOO parku

7. 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – účelový provozní převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP – spoluúčast MO Plzeň 3 na projektu Sportmanie Plzeň 2024

8. 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – zapojení zůstatku Sociálního fondu MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 pro rok 2024

9. 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO Plzeň 3 na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu v roce 2024

10. 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2024 – využití rozpočtové rezervy MO Plzeň 3 a posílení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3 v roce 2024

11. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. ./2024, o místním poplatku ze psů

12. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. ./2024, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města č. 6/2021, o místním poplatku z pobytu, ve znění vyhlášky č. 3/2022

13. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, č. /2024, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

14. Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2024

15. Přehled rozpočtových opatření schválených RMO 3 za období únor–květen 2024

16. Změna jmenovitého plánu investičních akcí na rok 2024 – předloženo tzv. „k výměně“

17. Prodloužení termínu pro splnění usnesení ZMO č. 92 ze dne 6.12.2023 ve věci Uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci investiční akce „Náves v Radobyčicích - úpravy parkování“ se společností IKO spol. s r.o.

18. Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 10. zasedání ZMO Plzeň 3

19. Informativní zprávy předložené na 10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

20. Různé

21. Závěr

online přenos

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024