Pilotní projekt nádobového sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností

Od 1. 1. 2020 mají obce v České republice na základě vyhlášky č. 210/2018 Sb., povinnost zajistit po celý kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků. Město Plzeň tuto povinnost plní prostřednictvím sběrných dvorů, kde je občanům města Plzně umožněno zdarma odložit mimo jiné  i použ...

weby uniweb

Od 1. 1. 2020 mají obce v České republice na základě vyhlášky č. 210/2018 Sb., povinnost zajistit po celý kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků. Město Plzeň tuto povinnost plní prostřednictvím sběrných dvorů, kde je občanům města Plzně umožněno zdarma odložit mimo jiné  i použité potravinářské tuky a oleje z domácností.Vzhledem k tomu, že se jedná o „novou komoditu“ bez větších zkušeností, rozhodlo se město ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 začátkem června rozmístit na území Městského obvodu Plzeň 3 celkem 13 ks popelnic (240l) na použité kuchyňské tuky a oleje z domácností. Tímto pilotním projektem chceme prověřit, jak velký zájem bude o tento druh sběru a jaká případná pozitiva a negativa může přinést, než by byl plošně zaveden.Postup je jednoduchý. Použitý vychladlý kuchyňský olej či tuk je potřeba přelít do PET lahve, popř. jiného pevného plastového obalu, pevně uzavřít a odhodit do speciální popelnice označené ke sběru použitých tuků a olejů. Nelze je tedy přímo lít do sběrné nádoby!Do nádoby patří takzvaný kuchyňský olej, nikoliv např. vyjeté oleje z automobilů či hydraulických zařízení!Zavedením sběru tohoto odpadu pomůžeme hned na několika místech.  Použité tuky a oleje z kuchyní často končí  v  dřezu nebo WC, kde následně  dochází k postupnému ucpávání potrubních systémů jak přímo v domácnostech, tak i ve veřejné kanalizační síti.  Nesprávné je také vylévat   použité tuky a oleje do kompostů, trávníků, zeleně či   do nádob na  směsným odpadu  (popelnice).Nádoby bude vyvážet společnost EKO-PF. Obsah nádob (uzavřené PET lahve) poté bude putovat do lisu, který plastovou nádobu rozdrtí, následně se olej filtruje a čistí a takto zpracovaný olej se předává k dalšímu zpracování. Nejčastěji jako doplněk biopaliva nebo v kosmetickém průmyslu. Níže je uvedeno 13 nových sběrných míst (jsou součástí stanovišť ostatního tříděného odpadu), kde lze použité tuky a oleje v PET lahvích odložit:
1. Baarova 9
2. Majerova 7
3. Politických vězňů 27
4. Dvořákova 45
5. Máchova 20
6. Šimerova 5
7. Skupova 45
8. U Borského parku 24
9. Heyrovského 60
10. Mandlova 9
11. Heyrovského 46
12. Schwarzova 32
13. Družstevní 14

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Víte za co platíte AUTO CB

Hlavní zprávy

 

weby uniweb
uniweb weby