Pilotní projekt nádobového sběru použitých jedlých olejů a tuků z domácností

Od 1. 1. 2020 mají obce v České republice na základě vyhlášky č. 210/2018 Sb., povinnost zajistit po celý kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků. Město Plzeň tuto povinnost plní prostřednictvím sběrných dvorů, kde je občanům města Plzně umožněno zdarma odložit mimo jiné  i použ...

Jarní servisní akce AUTO CB

Od 1. 1. 2020 mají obce v České republice na základě vyhlášky č. 210/2018 Sb., povinnost zajistit po celý kalendářní rok místa pro shromažďování jedlých olejů a tuků. Město Plzeň tuto povinnost plní prostřednictvím sběrných dvorů, kde je občanům města Plzně umožněno zdarma odložit mimo jiné  i použité potravinářské tuky a oleje z domácností.Vzhledem k tomu, že se jedná o „novou komoditu“ bez větších zkušeností, rozhodlo se město ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Plzeň 3 začátkem června rozmístit na území Městského obvodu Plzeň 3 celkem 13 ks popelnic (240l) na použité kuchyňské tuky a oleje z domácností. Tímto pilotním projektem chceme prověřit, jak velký zájem bude o tento druh sběru a jaká případná pozitiva a negativa může přinést, než by byl plošně zaveden.Postup je jednoduchý. Použitý vychladlý kuchyňský olej či tuk je potřeba přelít do PET lahve, popř. jiného pevného plastového obalu, pevně uzavřít a odhodit do speciální popelnice označené ke sběru použitých tuků a olejů. Nelze je tedy přímo lít do sběrné nádoby!Do nádoby patří takzvaný kuchyňský olej, nikoliv např. vyjeté oleje z automobilů či hydraulických zařízení!Zavedením sběru tohoto odpadu pomůžeme hned na několika místech.  Použité tuky a oleje z kuchyní často končí  v  dřezu nebo WC, kde následně  dochází k postupnému ucpávání potrubních systémů jak přímo v domácnostech, tak i ve veřejné kanalizační síti.  Nesprávné je také vylévat   použité tuky a oleje do kompostů, trávníků, zeleně či   do nádob na  směsným odpadu  (popelnice).Nádoby bude vyvážet společnost EKO-PF. Obsah nádob (uzavřené PET lahve) poté bude putovat do lisu, který plastovou nádobu rozdrtí, následně se olej filtruje a čistí a takto zpracovaný olej se předává k dalšímu zpracování. Nejčastěji jako doplněk biopaliva nebo v kosmetickém průmyslu. Níže je uvedeno 13 nových sběrných míst (jsou součástí stanovišť ostatního tříděného odpadu), kde lze použité tuky a oleje v PET lahvích odložit:
1. Baarova 9
2. Majerova 7
3. Politických vězňů 27
4. Dvořákova 45
5. Máchova 20
6. Šimerova 5
7. Skupova 45
8. U Borského parku 24
9. Heyrovského 60
10. Mandlova 9
11. Heyrovského 46
12. Schwarzova 32
13. Družstevní 14

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka