Plzeň začíná stavět novou vstupní bránu do Borského parku v prostoru bývalé točny konečné tramvaje číslo 4

Plzeň začíná se samotnou revitalizací severozápadního cípu Borského parku, který je vymezený ulicemi U Borského parku a Klatovskou třídou. Prostor dříve sloužil jako plocha pro tramvajovou smyčku (konečná zastávka) linky č. 4. Do května 2023 na něm město vybuduje novou vstupní brána do parku. Její dominantou...

potisk adapt print

Plzeň začíná se samotnou revitalizací severozápadního cípu Borského parku, který je vymezený ulicemi U Borského parku a Klatovskou třídou. Prostor dříve sloužil jako plocha pro tramvajovou smyčku (konečná zastávka) linky č. 4. Do května 2023 na něm město vybuduje novou vstupní brána do parku. Její dominantou bude liniový, ve velké míře prosklený jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou. Odbor investic Magistrátu města Plzně, který má stavbu na starost, zahájil přípravné práce před samotnou realizací stavby již na jaře letošního roku, ve středu 3. srpna byla akce zahájena slavnostně.                                                                                                                                     Vizualizace„Stavba vstupní brány začne v srpnu letošního roku a hotovo bude do začátku příští letní sezony. Naším cílem je otevřít bránu do nejrozsáhlejší plzeňské parkově upravené plochy v květnu 2023. Náklady na revitalizaci bývalé točny tramvají jsou 38,8 milionu korun bez DPH,“ vysvětlil primátor města Plzně Pavel Šindelář, do jehož gesce patří odbor investic.                                                                                                                                          Vizualizace„Jsou projekty, které jsou pro nás výzvou a nebude tomu jinak ani u této zakázky. Vize vstupní brány do parku přináší elegantní předěl mezi aktivním městem a volnočasovou zónou. Před objektem, v prostoru křížení ulic U Borského parku a Klatovskou třídou, přirozeně vznikne nový ‚meeting point‘ – náměstí před vstupem do parku. Navrženo je dlážděné, určené k intenzivnímu využití. Je to protiklad parku a tramvajové výstavní točny a kulturní zahrady, které představují klidnější zónu. Věřím, že stavba bude naplňovat přesně to, co projekt slibuje, a my jsme rádi, že můžeme být u toho,“ řekl Lukáš Skala, technický ředitel Silnice NEPOMUK, s. r. o.                                                                                                                                            VizualizaceJednopodlažní pavilon bude rozdělen na část kavárny s půjčovnou kol a na část veřejných toalet. Mezi těmito dvěma částmi vznikne volný prostor umožňující průchod do parku. „Stavba tak vytvoří jakousi bránu do parku navázáním na stávající parkovou cestu. U autobusové zastávky v ulici U Borského parku střecha objektu nahradí přístřešek zastávky. Jeden pár zachovaných kolejí tramvajové smyčky bude procházet budovou do prostoru náměstí, před vstupem do parku, a stane se jakousi reklamou pro dění za objektem,“ doplnil Pavel Šindelář.                                 V místě bývalé tramvajové smyčky linky č. 4 proběhly již na jaře přípravné práce před samotnou revitalizací vstupu do Borského parku. Bylo vykáceno 54 kusů dřevin a keřového porostu o rozloze 1955 metrů čtverečních v prostorách budoucího objektu. Kácení proběhlo v březnu, a to z důvodu období vegetačního klidu (říjen–březen). Město vysadí náhradních 54 kusů dřevin.                                                                                              Slavnostního zahájení se zúčastnilo i vedení MO Plzeň 3Vstupní brána do Borského parku je jedním z projektů, jež zásadně proměňují oblast bývalé konečné tramvaje číslo 4. V lednu 2022 město uvedlo do užívání velkokapacitní parkoviště typu P+R v blízkosti dopravního terminálu Kaplířova na Borech. Je určeno všem, kteří přijíždí do Plzně, aby na parkovišti odstavili vůz a pro cestu po městě využili městskou hromadnou dopravu. Tomu je přizpůsoben i systém platby, celodenní stání vyjde řidiče na 60 korun, přičemž na lístek mohou pak jezdit v MHD. Druhým projektem, který letos město spustí, je vytvoření zázemí pro řidiče Plzeňských městských dopravních podniků a veřejné linkové dopravy, v jehož přízemí budou veřejné toalety, kavárna, prostory pro technickou správu objektu, nájemní komerční prostory. „Součástí jsou i krytá nástupiště u zastávek tramvaje. Vše doplní mobiliář a zeleň, předpokládané stavební náklady činí 30 milionů korun bez DPH, a začít bychom chtěli v srpnu letošního roku,“ doplnil vedoucí magistrátního odboru investic Pavel Grisník.                                    Borský park představuje nejrozsáhlejší parkově upravenou plochu na území města o rozloze 39 hektarů. Byl založen v roce 1914 na místě bývalého vojenského cvičiště. Návrh parku vypracoval architekt Leopold Batěk, ředitel pražských městských sadů. Jeho ústředním prvkem je oválný trávník vymezený okružní pěšinou s lipovými alejemi; podélnou osu centrální části zdůrazňuje průhled, který měl směřovat k hradu Radyně. Na formálněji upravený úsek parku navazuje přírodně-krajinářské řešení jižních svahů nad železniční tratí realizované ve 30. letech 20. století, jež využívá dynamického terénu a kde listnaté porosty střídají jehličnaté lesíky. Později byla plocha rozšířena o lesopark, který lemuje jižní hranici borského sídliště. V 60. letech 20. století byl na okraji parku vybudován sportovní areál a severní okraj parku narušilo v následujících letech upravované zázemí pro městskou dopravu, zejména točna tramvají. Od roku 2006 probíhala obnova celého parku, postupně se opravovala cestní síť, doplnil se mobiliář a vysadili se dřeviny i zdobné květinové prvky v centrální části a upravila se sportovní a rekreační zařízení pro návštěvníky všech věkových kategorií. Text a foto MMP  

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

NetConcert George Duke Band

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
netConcert

Hlavní zprávy

 

Jazyková škola Lite
uniweb weby