Vedení obvodu položilo věnec k památníku Čechoslováků odsunutých z pohraničí. Poprvé mimo oficiální ceremoniál.

 Vedení Městského obvodu Plzeň 3 v úterý 29. 9. 2020, ve výroční den potupné Mnichovské dohody, položením věnce uctilo památku našich spoluobčanů, kteří v pohnuté době v předvečer druhé světové války čelili fašistické rozpínavosti v územních částech naší republiky, označované jako Sudet...

SEO UNIWEB

 Vedení Městského obvodu Plzeň 3 v úterý 29. 9. 2020, ve výroční den potupné Mnichovské dohody, položením věnce uctilo památku našich spoluobčanů, kteří v pohnuté době v předvečer druhé světové války čelili fašistické rozpínavosti v územních částech naší republiky, označované jako Sudety.                  
„Vnímáme potřebu uctít osobní odvahu a mnohdy i oběti četníků, vojáků, příslušníků oddílů Stráže obrany státu, ale i statečnost železničářů, pošťáků a dalších civilních osob, kteří v této krvavé době působili v pohraničí a vzpomenout obrovských lidských tragédií souvisejících s rozpadem smíšených rodin, konců dlouholetých přátelství a nakonec i opouštění domovů,“ říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.                   
Tento rok se vedení obvodu poprvé rozhodlo položit věnec k pomníku mimo oficiální ceremoniál, pořádaný každoročně Kruhem občanů České republiky vyhnaných v r. 1938 z pohraničí a Oblastní organizací ČSBS Plzeň.                   
Proč tomu tak letos bylo, objasňuje David Procházka: „Vždy jsme si velice vážili činnosti těchto organizací, které se zasloužily o vznik pomníku, organizují pietní akty věnované výročím událostí roku 1938 k uctění památky občanů Československa vyhnaných v roce 1938 z odstupovaného pohraničí a rádi jsme na něj pozvání přijímali, nicméně jsme se tento rok z oficiální části aktu omluvili. Myslíme si totiž, že podobné pietní akty by neměly staré rány otevírat, ale spíše hojit a tomu bohužel neodpovídá současná rétorika pořadatelů.“                   
Kromě nesporných samotných faktů spojených s tímto nešťastným obdobím našich dějin totiž zaznívají ze strany Oblastní organizace ČSBS Plzeň tvrzení, že se v současnosti objevují snahy  o předěláván pohledu na vznik, průběh a konec II. světové války včetně poválečného uspořádání Evropy. S takovými názory vedení obvodu nesouhlasí.                  
„Odmítáme být součástí těchto nepodložených tvrzení, se kterými nesouhlasíme. Máme za to, že každý pomník by měl mít, vedle své oslavné funkce i funkci historickou, která na dějinách ukáže a poučí budoucí generace. Vždyť národ, který nezná svoji minulost, nemá ani budoucnost,“ připojuje se první místostarosta obvodu Petr Baloun.                    „Tento pomník vnímáme jako památník smíření, který by měl všechny hrůzy z nacistického období nejen připomínat, ale také varovat před dalším vznikem podobných konfliktů,“ dodává místostarosta Stanislav Šec.                    Městský obvod Plzeň 3 ctí památku československých občanů vyhnaných z pohraničí v roce 1938 a přes nesouhlas s některými výroky představitelů Oblastní organizace ČSBS Plzeň se bude i nadále podílet na zajišťování důstojného pietního aktu, který si naši prvorepublikoví spoluobčané z pohraničí zaslouží, a to nejen položením věnce, ale i tím, že na své náklady technicky pietní akt zajistí a ozvučí. 
                                       

Autor: Úřad městského obvodu Plzeň 3 Článek může obsahovat komerční sdělení.

weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Západočeská galerie v Plzni

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
seo uniweb