atc AUDIT, s.r.o.

+420 377 259 828 moravec@atcaudit.cz www.atcaudit.cz
0 Skóre 0 z 5 Hodnotit
w
  • Na Roudné 27 , Plzeň 30100

AUDIT

1. Statutární audit
Provádíme pro společnosti, které mají povinnost auditu. I pro společnosti, které chtějí auditem svých výsledků prezentovat veřejnosti svou důvěryhodnost. Výstupem je standardní auditorská zpráva 
s výrokem předepsaným zákonem a dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

2. Průběžný audit
Audit provedený dle požadavku klienta v průběhu roku, popř. i víckrát. Výstupem je zpráva o ověření průběžných výsledků hospodaření.

3. Detailní audit
Jako mimořádná činnost, směřující k ověření detailních položek v účetnictví, zpravidla nad určitou minimální výši. Kupř. všechny fakturované náklady nad 1 mil.Kč. Výstupem je zpráva o zjištění 
při kontrole účtování specifikovaných položek

4. Test kontrolního systému
Test dodržování vnitřních kontrol, resp. návrh změn. Výstupem je zpráva o nedostatcích vnitřního kontrolního systému a rizik z toho vyplývajících.

5. Nestatutární audit
Provádíme pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují oficielní ověření účetních výkazů a auditorský výrok. Výstupem je dopis managementu o nedostatcích způsobujících významné zkreslení účetní závěrky.

6. Stanovisko auditora
Provádíme pro klienta, který požaduje ověření určité vybrané partie účetnictví pro speciální potřeby. Např. pro přípravná jednání o prodeji podniku nebo jeho části. Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané věci.Daňové poradenství

Podrobné nebo výběrové ověřování účetních zápisů z daňové hlediska. Klient stanoví předmět ověřování, oblasti ověřování, ověřované období či rozsah ověřování, u nichž požaduje podrobnější ověřování. Klient případně stanoví významnost jednotlivých případů, které jsou předmětem ověřování.

Sestavování daňových přiznání
Sestavení přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob. Sestavování přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí, dani z převodu nemovitostí, k dani dědické a daně darovací.

Daňové zastupování
Daňové zastupování zahrnuje služby daňového poradenství dle požadavků klienta, sestavení daňových přiznání včetně jeho podepsání, zastupování při jednáních se správcem daně a zejména zastupování klienta při daňové kontrole

Bezplatné poradenství po telefonu
Stálým klientům poskytujeme telefonicky běžné daňové a účetní poradenství zdarma. Podmínkou tohoto poradenství je dlouhodobá spolupráce v oblasti účetnictví a daní.Účetní poradenství

Metodická pomoc při vedení účetnictví
Metodická pomoc při sestavení zahajovací rozvahy, mezitímní účetní závěrky, roční účetní závěrky.

Metodická pomoc při provádění inventur
Metodická pomoc při provádění inventur ve smyslu zákona o účetnictví a pro potřeby oceňování.

Sestavování výročních zpráv, sestavování vnitřních směrnic a jejich aktualizace.

Metodická pomoc při sestavování zpráv o vztazích mezi propojenými osobami
Ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku sestavíme na základě předaných informací a dokumentů zprávu 
o vztazích mezi propojenými osobami (tj. ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou), ve které uvedeme jaké smlouvy byly mezi nimi uzavřeny v posledním účetním období, jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob a všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou s uvedením poskytnutých plnění a protiplnění, výhod, nevýhod 
a vzniklé újmy.Vedení účetnictví

Vedení podvojného účetnictví, rekonstrukce účetnictví, kompletní zpracování mzdové agendy, sestavení daní a daňových přiznání. Rozsah zpracování, termíny a požadované výstupní sestavy z účetnictví stanovuje klient. Účetnictví lze vést rovněž v členění na jednotlivá střediska, činnosti, výkony, zakázky, produkty nebo jiná členění.

Součástí vedení účetnictví je zpracování veškerých přehledů, přiznání a výkazů pro státní orgány v požadovaných termínech.

Pro naše klienty zajišťujeme i „úspornější“ variantu vedení účetnictví, kdy zpracováváme pouze některé účetní agendy a ostatní agendy si zpracuje klient. Podmínkou pro tuto spolupráci je totožný účetní software 

Komentáře & Hodnocení - atc AUDIT, s.r.o.

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář