Bezpečná Plzeň

+420 378 032 251 info@bezpecnaplzen.eu www.bezpecnaplzen.eu/
3 Skóre 5 z 5 Hodnotit
w
  • nám. Republiky 16, Plzeň 30100

Hlavní myšlenkou projektu „Bezpečné město“ je úzká spolupráce mezi městem Plzní, Policií ČR a městskou policií při řešení bezpečnostních problémů na území města ve snaze, aby se naši občané ve městě cítili bezpečně.
Přínos projektu pro občany je v jasném specifikování odpovědných pracovníků za jejich bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušení vzájemné komunikace s odpovědnými institucemi při řešení každodenních problémů.
Cílem projektu „Bezpečné město“ je faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města Plzně.

Každý občan má možnost obrátit se na konkrétní osoby a podělit se s nimi o poznatky, náměty a informace nebo jim položit konkrétní otázky. Díky projektu má občan také možnost informovat zodpovědné instituce a organizace o tom, co jej v oblasti veřejného pořádku nejvíce tíží či zajímá a tím směřovat budoucí vývoj v této oblasti.

Garantem projektu „Bezpečné město“ je Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, který koordinuje veškerou činnost. Pracovníci tohoto odboru jsou jedni z těch, kteří mohou občanům pomoci při řešení bezpečnostní situace města.
Projekt „Bezpečné město“ byl nastartován v roce 2009, kdy byla Plzeň rozdělena na šedesát územních částí - okrsků. Nově je území města rozděleno do třiceti policejních okrsků z důvodu faktického obsazení každého okrsku strážníkem městské policie, roli zastupitele převzal starosta příslušného obvodu a došlo k úpravám webových stránek tak, aby byly pro jejich návštěvníka přehlednější.

Základním pilířem projektu je oblast bezpečnosti komplexně řešící bezpečnost občanů ve městě včetně prevence. Dotýká se celé škály služeb a problematiky související s bezpečností občanů, dopravní situací, cizinci a menšinami.

Součástí této oblasti jsou „infoschránky“, které dávají možnost občanům být ve styku s příslušným odpovědným pracovníkem okrsku. Nebo slouží k vrácení nalezených dokladů, případně jiných důležitých věcí v okrsku bydliště, aniž by byl občan nucen chodit na odpovědnou instituci.

Důležitým prvkem bezpečnosti je prevence kriminality, která svou činností přispívá zejména k tomu, že se činnost městské policie a Policie ČR dostává do podvědomí občanů nejen jako složka represivní, ale i jako složka, která se věnuje široké veřejnosti a přispívá tak ke zvyšování její bezpečnosti.

Hlavním přínosem projektu pro občany je:

1. Umožnit občanovi vyhledat policistu, strážníka nebo zastupitele zodpovědného za problematiku konkrétní lokality.

2. Poskytnout občanovi odpovědi na nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti, případně umožní přímo kontaktovat zástupce daného policejního okrsku.

Komentáře & Hodnocení - Bezpečná Plzeň

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Foto: Křižovatku v centru města čeká oprava semaforů, provoz bude regulovat policie
Od pátku 18. srpna nejpozději do následujícího pátku 25. srpna budou vypnuty semafory na plzeňské kř

Foto: Ukrajinci musí začít kontaktovat zdravotní pojišťovnu, končí jim automatický nárok na státní pojištění
Novela zákona č. 65/2022 Sb., tzv. Lex Ukrajina 2, mění podmínky zdravotního pojištění pro Ukrajince

Foto: Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů
Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, platnou pro území Plzeňské