Stu­dio ZDRAVÍ a KRÁSY

774 212 191 danunasc@gmail.com www.studiowellu.cz
9 Skóre 4.8 z 5 Hodnotit
w
  • Erbenova 15, Plzeň 30100

Studio pro vaši při­ro­ze­nou krásu a skvělé zdraví

Po­má­háme při mnoha kož­ních problémech, jako jsou na­pří­klad akné, jizvy po akné, pso­ri­áza, rů­žovka, před­časné stár­nutí. Dále se za­mě­řu­jeme na pod­poru imu­nit­ního sys­tému, for­mo­vání po­stavy, poradenství v péči o pleť a kurzům líčení.

Vážíme si dlou­ho­dobé spo­lu­práce se spo­leč­ností WellU, jejíž fi­lo­zo­fie Anti-aging Mas­ters je nám velmi blízká. Kos­me­ceu­tické pří­pravky LA­RENS a vý­ži­vové do­plňky NU­TRIVI, jsou dob­rým ře­še­ním pro vaši při­ro­ze­nou krásu a skvělé zdraví.

Produkty, které používáme, jsou na vědecké úrovni, zaměřují se na řešení příčin problémů, jsou na přírodní bázi a některé složky jsou patentované.

Těšíme se na vaši návštěvu v plzeňském studiu Zdraví a krásy.

StudioWellu.cz
Komentáře & Hodnocení - Stu­dio ZDRAVÍ a KRÁSY

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář