STYL PLZEŇ, s.r.o.

377 361 132 info@styl-plzen.cz www.styl-plzen.cz
3 Skóre 5 z 5 Hodnotit
w
 • Radobyčická 24 , Plzeň 30100

STYL PLZEŇ, s.r.o. nabízí kabelovou a drátovou konfekci, výrobu kabelových svazků, šití dámské, pánské a dětské konfekce, pracovních a profesních oděvů a dalších textilních výrobků, knihařství, kartonáž, výrobu kancelářských potřeb a PVC obalů  a různé kompletační práce.


 • Výrobní družstvo STYL PLZEŇ bylo založeno v prosinci 1957, transformováno na družstvo spoluvlastníků 29.6.1993 dle příslušného zákona č. 42/1991 Sb..

 • Je členem, Asociace zaměstnavatelů ZP občanů, Hospodářské komory  a členem Sdružení VD Kartonáž a balení CAPA.

 • Je firmou s dlouholetou tradicí výroby a prodeje textilních, knihařských a kancelářských výrobků, kartonáže, kabelové a drátové konfekce včetně kabelových svazků. 

 • Je jednou z předních firem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR

 • Výroba je zaměřena na spolupráci se zahraničními i tuzemskými firmami, cca 2.500 zákazníků v ČR i celé EU. 

 • Firma podniká převážně ve vlastních objektech v Plzni, v Radobyčické ulici č. 24, s užitnou plochou 7.400 m2 a v Dopravní ulici č. 6 s užitnou plochou 1.900 m2. 

 • V letech 1992-1993 byla provedena reorganizace družstva zároveň se změnou struktury výroby ve spolupráci s nizozemskou poradenskou firmou Holland Project Management, Hengelo. 

 • V roce 2002 byla dokončena výstavba výrobní haly závodu 4 – Elektro v Plzni, v areálu Nová Hospoda za podpory státu. V ní je soustředěna výroba kabelových svazků a dalších elektro komponentů. Kapacita cca 80 pracovních míst.  

 • Firma provozuje prodejnu a sběrnu zakázek (knihařství ) v Plzni v Radobyčické ulici č.24.  

 • Současná organizační struktura výroby je založena na výrobně-technologickém členění výrobních závodů – Elektro, Chráněná dílna, Textil, Kompletace, Knihařství obslužných provozech a správě firmy 

 • Významná část výroby je zaměřena na export, na výrobní spolupráci se stabilními partnery v zemích EU, zejména v Německu,  Nizozemsku, Švédsku a Rakousku.  To dovoluje vytvářet určité rozvojové záměry a strategický plán. Na druhé straně však vytváří náročné podmínky pro udržení zákazníků a rozvoj spolupráce. 

 • Speciální chráněná dílna pro těžce zdravotně postižené pracovníky je začleněna pod správu firmy

 • Od roku 1995 je zaveden systém řízení jakosti, postupně certifikován dle EN ISO, v roce 2004 certifikován firmou BVQI dle ISO 9001:2000, v roce 2009 dle ISO 9001:2008

 • Výsledky firmy STYL PLZEŇ byly oceněny při návštěvách předních činitelů ČR, komise OECD, MPSV, komisařů EU a dalších osobností, institucí a firem. 

 • Procentní podíl zdravotně postižených pracovníků dle metodiky MPSV je přes 70 %.

 • Firma STYL PLZEŇ, s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s.. Je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00024512 a plní tak povinnost zajistit zpětný odběr odpadů a využití odpadu z obalů dle Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 • od 1. 6. 2021 proběhla změna právní formy z výrobního družstva na společnost s ručením omezeným. Výroba a všechny ostatní procesy ve firmě včetně zaměstnávání lidí se zdravotním omezením zůstávají v platnosti.

Komentáře & Hodnocení - STYL PLZEŇ, s.r.o.

Přidejte Váš komentář

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář