Apologie cisterciácké krajiny

so 15.06.2024 18:00 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici


Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na výstavu Centra baroka, která se bude věnovat tématu cisterciácké krajiny na někdejším panství cisterciáckého kláštera. Vernisáž se koná v rámci zahájení Letního barokního festivalu v západním ambitu.


Krásu venkovské krajiny, v níž cisterciácké kláštery v souladu s hodnotami a spiritualitou vytvářely trvalé hodnoty patrné do dnešních dnů, můžeme nejen obdivovat, ale musíme ji také chránit. 

Jak samotný název napovídá, jedinečná krajina čelí mnoha výzvám, na jedné straně je postupně rehabilitována, na straně druhé potencionální výstavba větrných elektráren hrozí vizuální devastací hodnot, které krajina vytváří.

Na deseti výstavních panelech bude pojednáno o významných klášterních památkách i drobnějších stavbách, Staré plaské cestě, barokních dvorech, sochách či křížcích, ale také památných stromech, němých svědcích historie krajiny. Výstava bude zahrnovat nejen vybrané krajinotvorné prvky, ale také představení dosavadních aktivit muzea konaných v krajině (komentované procházky či pěší pouť).

Vyzdvižena bude současnost krajiny ve vztahu k probíhajícímu mezinárodnímu projektu Cisterscapes, zahrnujícím celkem sedmnáct klášterních krajin Evropy – Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a Česka, usilujících společně o ochrannou značku „Evropského kulturního dědictví“ (EHL).

Více ZDE.


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Mariánský Týnec 1