Stanislav Bukovský: Inspirace OrwellemVýtvarné umění

pá 08.03.2024 - 14.04.2024 Západočeská galerie v Plzni – Přednáškový sál „13“

Akce ukončena !Plzeňský výtvarník a letošní jubilant Stanislav Bukovský představuje své velkoformátové kresby inspirované Orwellovou Farmou zvířat. Bukovského tušové kresby zobrazují nejen zvířata, ale i lidi, s nimiž si zvířata ‚vyřizují své účty. Podstatou sdělení je v souladu s předlohou humorně podaná absurdita, fantazie, která však nepostrádá odezvu v realitě. Podobenství jako literární útvar, jehož tradice se odvíjí již od biblických textů a Ezopových bajek a objevuje se i v pohádkách a moderní litera


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Pražská 83/13, 301 00 Plzeň 3-Vnitřní Město