Tajemství prvohorních a současných močálů Plzeňska

pá 02.07.2021 - 17.10.2021 Hlavní budova ZČM, výstavní sál 2


Výstava představuje močály-rašeliniště, jakožto nositele historického záznamu vývoje přírody a lidské společnosti. Pozornost je soustředěna na rašeliniště současnosti, která vznikala od období posledního zalednění, a na rašeliniště, která vznikla v prvohorách v období karbonu jako uhlotvorné močály. V obou případech lze z dochovaných vrstev rašeliny vyčíst, jaké rostliny a živočichové existovali v jednotlivých obdobích, například jak vypadal tropický prales na Plzeňsku před 300 milióny let nebo


výstava otevřena
    út – ne 10 – 18 hod

vstupné
    plné 60 Kč
    snížené 30 Kč
    rodinné 130 Kč
    muzejní pas Ano


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Kopeckého sady 2, Plzeň