Trojí život středověké keramikyUmělecká řemesla

pá 29.04.2022 - 25.09.2022 Hlavní budova ZČM, výstavní sál 1


Výstava se snaží zachytit vývoj středověké keramiky ve všech etapách jejího "života mezi lidmi", tedy od jejího zrodu v hrnčířské dílně přes její uplatnění v domácnosti až po "život po životě" – laboratorní a muzejní zpracování archeologických nálezů keramických pozůstatků. Dětská dílna umožní zejména malým návštěvníkům vyzkoušet si práci středověkého hrnčíře i novodobého archeologa a muzejního restaurátora.


Výstava přináší reprezentativní výběr keramické produkce čtyř královských měst – Brna, Jihlavy, Plzně a Českých Budějovic, která jsou po stránce archeologické dobře prozkoumána a zmapována. Je výstupem projektu NAKI.

výstava otevřena 
    út – ne 10 – 18 hod

vstupné
    plné 60 Kč
    snížené 30 Kč
    rodinné 130 Kč
    muzejní pas Ano


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Kopeckého sady 2, Plzeň