Výstava: Tajemství půdy

st 05.04.2023 - 25.06.2023 Hlavní budova ZČM, výstavní sál 2
Do konce zbývá


Výstava představí zvyk odkládání předmětů, které již neplní svou roli v náboženském životě židovské obce. Tento zvyk se označuje jako geniza a stejné označení se používá pro prostory, kde se vyřazené předměty ukládají a postupně rozpadají. Obvykle šlo o půdu synagogy, kam směřovaly zejména opotřebované synagogální svitky Tóry, hebrejské Bible a modlitební knihy, tedy texty obsahující Boží jméno, které je posvátné a jež člověk nesmí zničit. Vedle textových památek v genize najdeme i synagogální t


Nálezy z geniz českých a moravských synagog

Židovské muzeum v Praze se průzkumu geniz věnuje od 90. let 20. století, zatím poslední zaznamenanou genizou je půda synagogy v Pňovanech nedaleko Plzně (2022). Výstava, kterou Židovské muzeum v Praze připravilo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, akcentuje zejména nově restaurované nálezy ze západočeských geniz a doplňuje je o předměty z dalších synagog z našeho území.

Doprovodný program:

název: Tajemství půdy – doprovodný program pro veřejnost a pro školy

Doprovodný program pro veřejnost a školní skupiny, který přístupnou a hravou formou představí nejen výjimečné nálezy z českých a moravských synagog, ale také svět judaismu a židovské kultury.

termíny konání: 17. 4. – 25. 6. 2023 

veřejnost: út – ne 10.00 – 18.00 hod. / vstupné jako do výstavy / netřeba objednávat

školní skupiny: út – pá  10.00 – 15.00 hod. / vstupné: 50 Kč/žák / délka programu: 45 min. / je nutné předem objednat.

přihlášky a informace: Mgr. Denisa Brejchová, email: dbrejchova@zcm.cz, tel. 378 370 123, 778 429 480


Vstupné zdarma se vztahuje na:

  • držitelé karet TP; ZTP; ZTP/P

  • držitelé karet ITIC

  • osoby, které předloží platné a účinné potvrzení o aktuální evidenci uchazeče o zaměstnání na ÚP

  • osoby pobírající dávky v hmotné nouzi

  • držitelé karet AMG a ICOM

  • držitele průkazu člena Federace židovských obcí ČR

  • novináře a osoby ve služebním poměru státu (včetně příslušníků ozbrojených sil)


Komentujte...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
  • Kopeckého sady 2, Plzeň