Práce Nabídka zaměstnání

Referent/ka Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 8 - Černice

Písemné přihlášky
  • vztah

    Pracovní poměr - plný úvazek

  • směny

    Jednosměnný provoz

  • min. vzdělání

    ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Nástupní plat 21 260,- Kč

Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 8 - Černice v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení místa
referent/ka - Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Plzeň 8 - Černice
- platová třída 10 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Pracovní náplň bude upravena dle nejvyššího dosaženého vzdělání přijatého uchazeče.

Rámcová pracovní náplň:
- práce v programu VITA, Marushka, espis
- výkon agendy stavebního a vodoprávního úřadu (zejména umístění, povolení a odstranění stavby, vyměřování správních poplatků, územní rozhodnutí)
- výkon agendy zvláštního užívání pozemních komunikací a silničního správního úřadu
- další agenda životního prostředí v rámci samosprávy, případně státní správy

Kvalifikační a odborné požadavky:
- vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ v oboru stavebnictví, architektonickém nebo právním
- znalost programu VITA, Marushka výhodou, dobrá znalost práce s PC (MS Word, Excel)
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích výhodou
- znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
- dobrá schopnost komunikace, samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita
- odborná praxe na úseku stavebního, dopravního nebo životního prostředí velkou výhodou
- zkouška ZOZ na úseku stavebního řádu nebo silničně správního výhodou
- splnění požadavků dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou s 3-měsíční zkušební dobou
- po zapracování možnost získání motivujícího osobního příplatku i mimořádných odměn
- odborný profesní růst
- další zaměstnanecké výhody (příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, stravování, ošatné, 25 dnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna a další benefity)

Předpokládané datum nástupu: září 2021

Doklady potřebné pro přihlášení do výběrového řízení:
1. přihláška (náležitosti přihlášky: název pracovního místa, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis)
2. strukturovaný životopis
3. výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
4. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
5. personální dotazník a čestné prohlášení - je možno stáhnout z webových stránek www.plzen.eu (kategorie Úřad, Pracovní místa)

Písemné přihlášky do výběrového řízení je nutno doručit nejpozději do 17. 8. 2021 na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 8 - Černice, Veská 139/11, Plzeň.

Přihlášku do výběrového řízení zašle uchazeč v zalepené obálce s označením "Výběrové řízení - Referent/ka Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 8 - Černice", na které bude uvedeno jméno uchazeče a jeho adresa.

Bližší informace je možné získat na tel. č. 378 036 862, 775 855 209 nebo osobně na ÚMO Plzeň 8 - Černice.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.Odpovědět na nabídku

Zadejte vaše jméno
Zadejte komentář
Podporované formáty: doc, docx, xls, rtf, txt, xls nebo pdf
Zadejte váš email
Opište kontrolní kód
Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.