Už po dvacáté se v Plzeňském kraji hledají stavby roku

Jubilejní 20. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje vyhlásil hejtman Rudolf Špoták.

potisk adapt print

Mezi spoluvyhlašovateli soutěže nechyběli primátor města Plzně Roman Zarzycký, zástupci ČKAIT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Obce architektů. Partner soutěže, společnost Eurosoftware, představil novinku chystanou pro tento ročník v podobě online průvodce po oceněných stavbách. Až do 28. dubna 2023 se do soutěže mohou přihlašovat stavební díla dokončená v loňském roce. Soutěžit budou o titul Stavba roku Plzeňského kraje a další ceny. Záštitu soutěži udělilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

 Začal 20. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Odborná porota v něm ocení nejlepší stavební díla dokončená v roce 2022 na území kraje. Ta se mohou přihlašovat v kategoriích novostaveb, rekonstrukcí, staveb pro bydlení, dopravních a inženýrských staveb, průmyslových staveb, sportovních a volnočasových staveb a veřejných prostranství. 

„V letošním roce jde o jubilejní ročník soutěže, která mě osobně velmi baví. Veřejnost má díky řadě kategorií možnost poznat velmi zajímavé stavby, o něž by se řada lidí běžně nezajímala. Velmi si cením precizní práce poroty a jsem velmi zvědavý na letošní nominace,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který nový ročník soutěže vyhlásil. „V loňském roce mě zaujala novostavba hasičské zbrojnice v Chodském Újezdu, která na první pohled hasičárnu opravdu nepřipomíná. Díky kreativitě tvůrců se stala dominantou části obce. Byl jsem si prohlédnout také oceněný Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, který zažil úžasnou proměnu a jako nejstarší část plaského kláštera tvořící jeho významný střed nyní září díky pečlivé práci zedníků, štukatérů, restaurátorů a řadě odborných konzultací předních českých odborníků.“

Přihlášky do soutěže mohou podávat vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti staveb do 28. dubna 2023. Přihlášená díla posoudí šestičlenná porota a udělí nominace těm, kteří postoupí do klání o ceny. Nejvyšším oceněním je titul Stavba roku Plzeňského kraje, který může být udělen v každé soutěžní kategorii, porota ho však nemusí vůbec udělit. Nominované stavby se budou ucházet také o Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně, Cenu poroty, Cenu Misterstva průmyslu a obchodu a Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví. 

„Moderní, pěkná a především hodnotná architektura dnes není samozřejmostí. Proto jsem moc rád, že v Plzni vznikají stavby, které snesou ta nejpřísnější měřítka. Zdaleka se nejedná jen o stavby veřejného sektoru, ale i o projekty firem a soukromníků, kterým patří velký dík za to, že do takových projektů investují nemalé finanční prostředky, a obohacují tak město Plzeň o další zajímavou architekturu. Pro nás jako pro vedení města je architektura velmi důležitá. Shodli jsme se, že nechceme jít jen cestou nových projektů, ale i cestou opravy a záchrany objektů, které jsou kulturními památkami a mají pro Plzeňany velký význam,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Cenu veřejnosti si ze soutěže již tradičně odnese stavba, která získá největší počet hlasů v internetovém hlasování. Společnost EUROSOFTWARE jako partner soutěže ve spolupráci s Plzeňským krajem vymyslela pro veřejnost k letošnímu 20. ročníku ještě něco navíc. Chystanou novinku ocení zejména zájemci o kvalitní stavby, kultivované prostředí a všichni výletníci. "Už pátým rokem jsme partnery soutěže Stavba roku Plzeňského kraje a v průběhu let jsme se stali svědky vzniku opravdu nádherných staveb. A chtěli jsme tato díla zprostředkovat i široké veřejnosti. Naše přání se letos naplní díky novému webovému průvodci po oceněných stavbách Plzeňského kraje. Online mapa staveb bude spuštěna v čase výletů před letními prázdninami," odhalil Stephan Kronmüller, zakladatel a jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o.

Zároveň se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje bude probíhat také klání o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje, jejímž cílem je vyzdvihnout kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy. Vítězný projekt se bude vybírat z děl přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT. 

„Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě bude i v letošním jubilejním ročníku spoluvyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Ocenění nejlepších staveb v regionu je pro každého stavaře mimořádným svátkem a jsme proto rádi, že při posuzování kvality přihlášených objektů nechybí také náš inženýrský pohled na věc,“  řekl Robert Špalek, předseda představenstva ČKAIT. „Pro naši komoru je zároveň skvělou možností vyhlásit v rámci slavnostního galavečera Cenu ČKAIT Plzeňského kraje, která oceňuje nejlepší inženýrská a technologická řešení. Jsem přesvědčen, že stejně jako tomu bylo v předchozích ročnících, tak i v tom letošním nám budou představeny stavby, které snesou ta nejpřísnější kritéria kvality. Právě takové stavby přispívají ke zkvalitnění veřejného prostoru a zaslouží si, abychom je oceňovali,“ doplnil.

Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou slavnostně vyhlášeny 7. září 2023.

V loňském 19. ročníku o titul Stavba roku Plzeňského kraje soutěžilo 37 staveb. Z nich tři nakonec tento titul získaly – bytový dům v  Jetelové ulici v Plzni, rekreační objekt Útulnoff v Milínově a veřejný prostor u plzeňského nádraží Paluba Hamburk.

Podmínky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2022 a další informace jsou k dispozici 

na www.stavbarokupk.cz. 

O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje

Vyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je Plzeňský kraj. 

Spoluvyhlašovateli jsou město Plzeň, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:

A/ Novostavby budov,

B/ Rekonstrukce budov, 

C/ Stavby pro bydlení, 

D/ Dopravní a inženýrské stavby, 

E/ Průmyslové stavby, 

F/ Sportovní a volnočasové stavby,

G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).


Odborná porota

Ing. Milan Froněk;

Ing. arch. Václav Mastný;

Ing. arch. Miloslav Michalec;

Ing. arch. Edita Míková;

Ing. arch. Martin Spěváček;

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.


Udělované ceny:

Titul Stavba roku Plzeňského kraje

Cena poroty

Cena hejtmana Plzeňského kraje

Cena primátora města Plzně

Cena Ministerstva průmyslu o obchodu ČR

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Cena veřejnosti

Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže


TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2021

Bytový dům Jetelová, Plzeň 

(kat. C)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za citlivé urbanistické a kvalitní architektonické řešení objektu bytového domu v prostoru významné rezidenční čtvrti města.

Útulnoff, Milínov 

(kat. F)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je udělen za netradiční řešení rekreačního objektu, které svým usazením i hmotovým pojetím velmi zdařile a vhodně doplňuje okolní přírodu. Třebaže se jedná o malou stavbu, přístup k návrhu i k výsledné realizaci je následováníhodný.

Paluba Hamburk - revitalizace prostoru u nádraží, Plzeň 

(kat. G)

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je projektu udělen za inovativní přístup k řešení podobných „neřešitelných“ městských prostorů a jeho realizaci. Tento městský zásah znamená pro Plzeň významný krok ke zvýšení kvality veřejného prostoru.

CENA POROTY

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků

(kat. B)

Cenu poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje získává za radikální proměnu nevzhledného objektu na jedno z nejnavštěvovanějších míst v této části města. Na zdařilé řešení interiéru navazuje venkovní posezení, které svou podobou přispívá ke kultivaci okolního veřejného prostoru.

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY

Hasičská zbrojnice Chodský Újezd v části Nahý Újezdec

(kat. A)

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově a materiálově netradiční pojetí stavby občanské vybavenosti, která se zároveň stala dominantou dotčené části obce.

Požární zbrojnice Letiny

(kat. A)

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za originální přístup k řešení kompozice hmot novostavby, jejich zdařilému začlenění do měřítka obce a urbanistickému zacelení proluky po demolici.

Revitalizace katedrály sv. Bartoloměje v Plzni

(kat. B)

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou, náročnou a svým rozsahem ojedinělou revitalizaci, která unikátní sakrální stavbu uchová v plné kráse pro další generace.

Nová ulice Na Sudech, Plzeň

(kat. D)

Čestné uznání poroty soutěže Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladnou realizaci důležité stavby zvyšující bezpečnost a plynulost dopravy. Komunikace uvolní stávající přetížené části dopravního systému a podstatně zvýší jeho komfort.

CENA HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

(kat. B)

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za komplexní rekonstrukci a zejména za odvážné a zdařilé zpřístupnění románského portálu evropského významu, které s sebou neslo důležité zvažování různých hledisek a přístupů k obnově, monitoringu i prezentaci této vzácné památky. 

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Revitalizace a rekonstrukce brownfieldu – areál hospodářského dvora, tvrz Bělá nad Radbuzou

(kat. B)

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu je udělena za záchranu objektu v areálu chátrajícího bývalého hospodářského dvora v těsné návaznosti na stávající náměstí obce. Vznikl zde jedinečný prostor pro komerční využití či sportovní a kulturní aktivity. Rekonstrukce exteriéru zachovává ráz objektu, interiér umožňuje pohled na kvalitně provedenou dřevěnou konstrukci krovu.

CENA SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ

Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň 

(kat. A)

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za funkční a záměrně jednoduché nerušivé doplnění části Fakultní nemocnice pro pacienty všech psychiatrických diagnóz.

Psychiatrická klinika přinesla pacientům Plzeňského kraje mnohem vyšší komfort a vytvořila bezpečné a klidné terapeutické prostředí.

CENA VEŘEJNOSTI

Kavárna u parku Homolka v Plzni – rekonstrukce původních veřejných záchodků

(kat. B)

Cenu veřejnosti získala Kavárna u parku Homolka v Plzni za nejvyšší počet hlasů v internetovém hlasování na www.stavbarokupk.cz.

Samostatná soutěž – CENA ČKAIT

Projekt I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení projektu, který vymodeloval průnik vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, Doubravka a elegantně se protnul s železničním koridorem. Projekt tak zvládl velkou dopravní zátěž. Stavebník promyšleně a šetrně vyřešil logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi malého omezení provozu. Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín i od Boleveckého rybníka a zároveň i od centra města Plzně.

Fotogalerie
SEO konzultant

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
03.03.2023 14:040 +
 
Renault Captur - Renault bez čekání

Hlavní zprávy

 

Renault Captur - Renault bez čekání
uniweb weby