ZPRÁVY Rada města plzně Plzeň

Plzeň podpoří opětovně stávající nájemce nebytových městských prostor

Město Plzeň opětovně podpoří stávající nájemce nebytových městských prostor slevou na nájemném za čtvrté čtvrtletí roku 2020.

0

Dnes

Plzeň čeká rozhodnutí o oživení Americké, chce snazší průjezd MHD i pohyb pěších

Plzeň bude rozhodovat o proměně Americké třídy, která umožní zkvalitnění veřejného prostoru, výsadbu stromů i zajistí lepší podmínky pro pěší a veřejnou dopravu.

0

Včera

Konzervatoř obdrží od společnosti Lasselsberger obklady za 300 tisíc

Mezi Plzeňským krajem a společností Lasselsberger, s.r.o. bylo v roce 2019 uzavřeno Memorandum o partnerské spolupráci a vzájemné propagaci.

0

Před měsícem

Plzeň rozšíří svou artotéku o další umělecká díla

Město nakoupí do Artotéky města Plzně další obrazy a plastiky. Letos to budou umělecká díla Heleny Vendové, Karla Syky, Jaroslava Šindeláře a Ladislava Fládra.

0

Před měsícem

Plzeň poskytne další byt pro zaměstnance fakultní nemocnice

Plzeň pokračuje v podpoře Fakultní nemocnice Plzeň, do nájmu pro zaměstnance poskytne největšímu zdravotnickému zařízení v regionu další byt.

0

Před 2 měsíci

Ředitelé ZŠ, MŠ a jídelen v Plzni dostanou covidovou odměnu

Rada města schválila mimořádnou odměnu všem ředitelům a ředitelkám základních a mateřských škol a školních jídelen, které zřizuje město Plzeň.

0

Před 2 měsíci

Plzeň zdraží od ledna ceny vodného a stočného

Rada města Plzně schválila nové ceny vodného a stočného pro rok 2021.

0

Před 2 měsíci

Plzeň a kraj udělí stipendia úspěšným studentům

Město udělí stipendia úspěšným studentům Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

0

Před 4 měsíci

Plzenští radní jmenovali vedoucího odboru stavebně-správního

Rada města Plzně jmenovala od 1. října 2020 Zdeňka Hanzelína do funkce vedoucího Odboru stavebně-správního Magistrátu města Plzně.

0

Před 4 měsíci

Plzeň vyhlásila dotační kulturní program

Rada města Plzně schválila vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2021.

0

Před 5 měsíci

Elektromobily budou mít v Plzni parkování zdarma

Radní města Plzně schválili poplatek za parkování vozidel s nízkými emisemi oxidu uhličitého.

0

Před 5 měsíci

Plzeň má zásobu dezinfekce a pomůcek pro sociální zařízení na měsíc

Rada města Plzně schválila zajištění strategické rezervy dezinfekčních a osobních ochranných prostředků na jeden měsíc spotřeby.

0

Před 5 měsíci

Plzeň přijme dotaci na asistenty prevence kriminality

Město přijme dotaci ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality na místní úrovni na projekt Asistent prevence kriminality.

0

Před 6 měsíci

Plzeň zhotoví pamětní desku jako připomínku 21. srpna 1968

Radní města Plzně schválili zhotovení pamětní desky, která bude připomínat události 21. srpna 1968, kdy do Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy.

0

Před 6 měsíci
octavia zvýhodnění