ZPRÁVY Rada města plzně Plzeň

Plzeň přijme dotaci na asistenty prevence kriminality

Město přijme dotaci ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality na místní úrovni na projekt Asistent prevence kriminality.

0

Před 3 týdny

Plzeň zhotoví pamětní desku jako připomínku 21. srpna 1968

Radní města Plzně schválili zhotovení pamětní desky, která bude připomínat události 21. srpna 1968, kdy do Československa vpadla vojska Varšavské smlouvy.

0

Před 3 týdny

Plzeň chce na parkovišti u zoo nabíjecí stanici pro elektromobily

Plzeň připravuje vybudování první nabíjecí stanice pro elektromobily, z několika vytipovaných lokalit vybrala parkoviště u plzeňské zoologické a botanické zahrady.

0

Před měsícem

Rada města Plzně schválila dotační program pro sociální služby

Minimálně 46 milionů korun chce v příštím roce poskytnout město Plzeň na zajištění sociálních služeb na svém území.

0

Před měsícem

Parkoviště U Borského parku se rozšíří, město požádá o dotaci

Městský obvod Plzeň 3 rozšiřuje stávající parkoviště v ulici U Borského parku, bylo v nevyhovujícím stavu a docházelo tak k neorganizovanému parkování.

0

Před měsícem

Plzeň ruší linky č. 52, 53, 54 a 57, přebírá je Arriva

V souvislosti se změnou v regionální autobusové dopravě pro Plzeňský kraj, kdy ji od neděle 14. června 2020 přebírá nová společnost ARRIVA Střední Čechy, dochází k některým změnám v MHD v Plzni.

0

Před měsícem

Ředitelé základních škol v Plzni prominou poplatky za družinu

Radní města Plzně souhlasili s prominutím poplatku za družinu v základních školách zřizovaných městem v období od 11. března do 24. května 2020.

0

Před 3 měsíci

Plzeň podepíše memoranda o spolupráci s fotbalovou a atletickou akademií

Město Plzeň společně s Plzeňským krajem podpoří fotbalovou a atletickou akademii.

0

Před 4 měsíci

Plzeň navýší dotace v sociální oblasti o půl milionu korun

Město Plzeň zvýší v dotačním programu Služby a činnosti v sociální oblasti na rok 2020 alokovanou částku ze současného 1,5 milionu na dva miliony korun.

0

Před 4 měsíci

Plzeň vstoupí do spolku Partnerství pro městskou mobilitu

Partnerství pro městskou mobilitu je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je integrovaný přístup k dopravě a veřejnému prostoru ve městech.

0

Před 4 měsíci

Plzeň odloží splatnost nájemného svých nebytových prostor

Podnikatelé i neziskové organizace, které mají pronajaté městské nebytové prostory, mohou nájem, počínaje nájemným za březen, zaplatit až o 90 dnů později.

0

Před 5 měsíci

Plzeň chce pomoci podnikatelům

Vedení města bude jednat o odložení splátek nájemného u nebytových prostor. V úvahu připadá i odpuštění nájmu.

0

Před 5 měsíci

Plzeň připravuje úpravu křižovatky Univerzitní–Dobřanská

Město Plzeň začne v letošním roce se zpracováním projektové dokumentace na zkapacitnění křižovatky Dobřanská x Univerzitní.

0

Před 5 měsíci

Kraj pošle dotace sportovcům

Kraj podpoří závod horských kol nebo plochodrážníky.

0

Před 6 měsíci
Launch Octavia auto cb