ZPRÁVY Zastupitelstvo města plzně Plzeň

Plzeň rozdělí 1,5 milionu na podporu aktivit k technickému vzdělávání

Cílem je navázat na tradice světového významu průmyslové výroby v západočeské metropoli.

0

Před měsícem

Město Plzeň schválilo první změnu územního plánu

Zastupitelé schválili první změnu Územního plánu Plzeň.

0

Před měsícem

Klienti Ledovce získají nájemní byty

Město Plzeň a organizace Ledovec, z. s., uzavřely partnerskou smlouvu. Město se v ní zavazuje poskytnout Ledovci deset nájemních bytů.

0

Před měsícem

Zdravotně znevýhodnění dostanou příspěvky na vozík i úpravu bytu

Město Plzeň podpoří sedm žadatelů, kteří požádali o příspěvek na částečné uhrazení speciální péče či pomůcek pro zdravotně znevýhodněné rodinné příslušníky nebo pro sebe.

0

Před měsícem

Plzeň podpoří umělecké a kulturní projekty

Město Plzeň poskytne dotace v celkové výši přes 2,7 milionu korun v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů na rok 2021.

0

Před měsícem

Plzeň schválila výjimku pro příjemce dotací pro letošní rok

Město Plzeň přijalo pro letošní rok sérii opatření pro zmírnění negativních dopadů pandemie covid-19.

0

Před měsícem

Plzeň podpoří sportovní akademie, kluby i handicapované

Město Plzeň poskytne dotace na provoz v roce 2021 sedmi regionálním sportovním akademiím, jež se v Plzni věnují sportujícím dětem a mládeži.

0

Před měsícem

Plzeň podpoří dotacemi salesiány, junáky i SHM Klub Plzeň

Zastupitelstvo města Plzně schválilo poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

0

Před měsícem

Plzeň rozdělí 950 tisíc korun projektům v oblasti kultury

Město Plzeň rozdělí 950 tisíc korun v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2021 jednotlivým žadatelům.

0

Před 3 měsíci

Plzeň má nové akční plány na roky 2021 a 2022 v sociální oblasti

Za účelem rozvoje sociálních služeb na území krajské metropole schválili zastupitelé města strategické dokumenty zpracované Odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

0

Před 3 měsíci

Plzeň má strategii na ochranu měkkých cílů, řeší opatření na akcích a podobně

Zastupitelé města Plzně schválili strategický dokument, který se týká zajišťování ochrany měkkých cílů na území města do roku 2023.

0

Před 3 měsíci

Miliony pomohou plzeňským školám s úpravami sportovišť

Pět milionů korun ze svých rezerv poskytne v letošním roce Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně na opravu, údržbu a výstavbu školních sportovišť.

0

Před 3 měsíci

Plzeň podpoří organizace v oblasti prevence kriminality částkou 7,6 milionu

Plzeň každoročně poskytuje z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně provozní transfery organizacím, jejichž činnost je zaměřena na projekty v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

0

Před 3 měsíci

Plzeňská kultura a kulturní dědictví získá letos stovky milionů

Téměř 350 milionů korun je určeno pro městem zřizované, založené nebo spoluzaložené kulturní organizace.

0

Před 3 měsíci
koronavirus v plzni