Archeologové z Plzně zkoumají zaniklé římské město nedaleko Říma

Katedra archeologie ZČU provádí každoročně ve spolupráci s italským Museo del mare e della navigazione antica archeologický výzkum zaniklé římské kolonie Castrum Novum v dnešní obci Santa Marinella, přibližně 60 km severně od Říma.

weby uniweb

Na výzkumu této oblasti se katedra podílí od roku 2016. V roce 2020 výzkumné aktivity přerušila pandemie. Letos v září se však tým, tvořený akademiky i studenty, chystá do této lokality opět vyjet a pokračovat v archeologických pracích.

Lokalita je příkladem opevněné coloniae maritimae, založené v roce 264 př. n. l. na dobytém etruském území a primárně určené k obraně pobřeží v začínající první punské válce mezi Římem a Kartágem. „Jelikož všechny obdobné pevnosti, jako byla římská Ostia, Fregenae, Alsium, Punicum byly během císařského období zcela přestavěny či později zničeny mladší zástavbou, je Castrum Novum poslední kvalitně dochovanou přímořskou pevností z období republiky a tím i světovým unikátem,“ konstatuje Klára Preusz z katedry archeologie Fakulty filozofické.

Vedle republikánských hradeb, bran, kasáren, chrámu se zde archeologové setkávají s císařskou vývojovou etapou, kdy byla pevnost doplněna například o lázně a divadlo. Definitivní zánik lokality pak koresponduje se zánikem Říma v 5. století n. l. Díky katedře archeologie jsou do odhalování lokality zapojeni také studenti ZČU, kteří na místě spolupracují nejen s archeology, ale také italskými studenty a dobrovolníky z Gruppo Archeologico Territorio del Cerite.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Slavné sborové scény

Hlavní zprávy

 

NetConcert Bobby Shew
uniweb weby