Bilingvní výuku spustila 21. ZŠ Plzeň, výtvarku má v angličtině

Od školního roku 2020/2021 vyučuje 21. ZŠ Plzeň na prvním stupni ve dvou bilingvních třídách.

weby na míru UNIWEB

Škola získala povolení školské rady, Rady města Plzně a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k výuce předmětu výtvarná výchova v anglickém jazyce. Výhledově škola plánuje ve své koncepci pokračovat a rozšířit bilingvní výuku i na druhý stupeň.

„Jedná se o cizojazyčnou výuku nejazykového předmětu, při které není kladen důraz na získání nových znalostí v cizím jazyce, ale na získání znalostí v nejazykovém předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žáci si nepřekládají a v angličtině jsou pak schopné i přemýšlet, neučí se jen anglický jazyk, ale učí se v angličtině. Výuka probíhá na základě školního vzdělávacího programu ‚Brána jazyků otevřená‘ a navazuje na celkovou koncepci školy, která podporuje rozšířenou výuku cizích jazyků,“ vysvětlil ředitel 21. ZŠ Plzeň Martin Prokop.

V aktuálním školním roce se jedná o dvě první třídy a v dalších letech bude bilingvní výuka navazovat do dalších ročníků. Ostatní běžné třídy v ročníku se budou vzdělávat dle školního vzdělávacího programu 21. ZŠ Plzeň.

Personální podmínky zvládne škola zajistit z řad vlastních pedagogů prvního stupně a učitelů s aprobací anglického jazyka. Vzhledem k postupnému nárůstu bilingvních tříd nebude problém výhledově zajistit proškolené pedagogy s patřičným vzděláním nebo podpořit stávající učitele v dalším vzdělávání. „Materiální podmínky pro tuto výuku má škola zajištěny za podpory Magistrátu města Plzně,“ uvedla radní pro oblast školství Lucie Kantorová. I v dalších letech bude potřeby škola plánovat za podpory města, z vlastních zdrojů nebo grantů zaměřujících se na výuku cizích jazyků. Finanční zajištění pedagogických pracovníků bilingvní výuky škola pokryje ze státního rozpočtu.


NetConcert Angelique Kidjo

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Abonentní koncert

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby