Budovy školek centrálního obvodu projdou technickou kontrolou

Pasportizace poskytuje komplexní informace o technickém stavu a životnosti objektů, vybavení a zařízení.

SEO UNIWEB

Tento týden podepsal I. místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 Petr Baloun a ředitel městské společnosti Obytná zóna Sylván, a. s. Pavel Trefanec smlouvu o provedení technické pasportizace budov, staveb a parcel mateřských škol svěřených do správy centrálnímu městskému obvodu. Komplexní pasportizace budov mateřských škol poskytne detailní technický popis a evidenci objektů, řízení provozních a správních činností, údržbových prací, investic i sledování a řízení nákladů na provoz jednotlivých objektů.

„Pasportizace poskytuje komplexní informace o technickém stavu a životnosti objektů, vybavení, zařízení a umožňuje snadnější a přesnější tvorbu rozpočtů oprav a investic. Dále umožňuje preventivní odhalování kolizí, závad a kontrolu plnění vybraných činností a nákladů na provoz objektu.“ přibližuje problematiku Pavel Trefanec.

Historie pasportizace budov sahá až do roku 1970, kdy byla zavedena povinná pasportizace pro podniky bytového hospodářství za účelem zvýšení hospodárnosti při vynakládání finančních prostředků. Od té doby prošla pasportizace značným vývojem a současné moderní informační technologie umožňují centrálně uchovávat a spravovat poměrně velké množství dat. Výsledky pasportizace pak slouží pro plánování oprav, rekonstrukce či modernizace včetně plánování potřeby finančních prostředků v jednotlivých letech. Pasportizace také následně udržuje přehled o aktuálním stavu budov v reálném čase.

„Zadání pasportizace objektů školek byl jeden z prvních úkolů, které jsem po seznámení se s problematikou správy zadal. Proces pasportizace vnímám jako jeden z klíčových nástrojů při správě a údržbě majetku a jsem tedy velmi rád, že náš městský obvod je první, kde bude pasportizace objektů školek provedena. V této souvislosti chci poděkovat za vstřícnost nejen zástupcům společnosti Obytná zóna Sylván, ale i zástupcům města, konkrétně členovi Rady města Plzně Davidu Šloufovi.“ říká Petr Baloun.

Správa nemovitostí znamená pro každého správce nutnost soustavné péče za účelem efektivního využívání, trvalého zlepšování jeho technického stavu a vybavení. Pasportizace nemovitostí pak podstatným způsobem přispívá k maximální efektivnosti a hospodárnosti tohoto procesu.

„Věřím, že tento krok nám přinese nejen včasné a potřebné informace o budovách našich školek a o potřebě jejich údržby, ale hlavně umožní plánovat veškeré investice tak, aby byly prováděny co nejúčelněji a nejekonomičtěji“, dodal David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
auto cb covid 19

Hlavní zprávy

 

auto cb restart
seo uniweb