Centrální obvod Plzně vychází po covidu vstříc podnikatelům

Z důvodu ekonomických dopadů nouzového stavu se třetí plzeňský obvod rozhodl poskytnout slevy podnikatelům na nájemném v nebytových prostorách.


Také prominout na dobu určitou poplatek za užívání veřejného prostranství a dále odložit vymáhání místního poplatku ze psů.

Pro nájemce nebytových prostor tedy platí, že pokud měli uzavřené provozovny alespoň v části období od 13. 3. do 30. 6. 2020, bude jim poskytnuta výrazná sleva na nájemném za měsíce duben až září.  Více viz podmínky na webu MO Plzeň 3. Ti nájemci, kteří splňují podmínky Programu COVID Nájemné, bude v uvedených měsících poskytnuta sleva 30% a 70%. Nájemci, kteří objektivně splňují podmínky stanovené Programem COVID Nájemné, ale z ekonomických důvodů nemohou uhradit poměrnou část nájemného požadovanou Programem COVID Nájemné a z tohoto subjektivního důvodu nemohou žádat o podporu z tohoto programu, bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 50 % po dobu 6 měsíců, tedy od dubna do září 2020 včetně a bude s ním uzavřen splátkový kalendář na zbývajících 50 % nájemného.

„Plzeňský centrální obvod dále promíjí placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství poplatníkům, jejichž zařízení slouží k poskytování prodeje, předzahrádky, předsunutá prodejní místa a zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem trhů, a to po dobu od 12. 3. do 11. 11. 2020. Obvod rovněž odkládá vymáhání poplatku ze psů u všech poplatníků, kteří neuhradí poplatek ze psů za rok 2020 nebo jeho první splátku do 30. 6. 2020, na dobu od 16. 11. 2020 a nebude uplatňovat jeho navýšení, jestliže bude poplatek nebo jeho první splátka uhrazeny do 15. 11. 2020“, informuje Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň

„Věřím, že všechna přijatá opatření adresátům alespoň trochu pomohou vzpamatovat se z finančních ztrát vzniklých během covidové krize a přeji všem co nejrychlejší návrat do normálu“, dodává David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Nový Superb

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka