Den architektury v Plzni se o víkendu ohlédne za architekturou 80. a 90. let

První říjnový víkend se již podeváté uskuteční populární Den architektury.

DEZINFEKCE.sk 2021

Ten se koná u příležitosti oslav Světového dne architektury. Program letošního ročníku festivalu se v Plzni váže k 30. výročí událostí roku 1989, které odstartovaly systémovou transformaci společnosti. „Několik architektonických procházek a prohlídek, stejně jako přednáška, projekce dokumentů o architektuře i workshop pro děti a rodiče napomůže veřejnosti nově objevit urbanistické i architektonické kvality staveb z exponovaného období závěru 80. a první poloviny 90. let 20. století a poznat důsledky společenských změn v prostředí města,“ uvádí za organizátory ze spolku Pěstuj prostor dramaturg plzeňské části festivalu Petr Klíma. V programu nebude chybět ani komentovaná procházka, pořádaná ve spolupráci se spřátelenou iniciativou Vizuální smog v Plzni, který se zaměří na obsah i formu výkladních skříní v daném období. „Celý program Dne architektury se koná u příležitosti Světového dne architektury a je jako obvykle zdarma. Navíc pro účast na akcích není nutné se registrovat,“ doplňuje Klíma.

Program Dne architektury zahájí ve středu 2. října v 18 hodin – ještě před hlavní víkendovou částí – projekce vybraných rozhovorů historiků a teoretiků české architektury v čele s Rostislavem Šváchou s Josefem Pleskotem a dalšími tvůrci o architektuře 80. let 20. století v Československu. Akce se odehraje v budově ČSOB na Americké třídě 60.

Festivalový víkend započne v sobotu 5. října v 10 hodin před obvodní knihovnou Vinice v Hodonínské 55 urbanisticko-architektonickou procházkou po Vinicích (a Sylvánu) s architektem Markem Marovičem a sociologem Petrem Matouškem. Týž den ve 14 hodin pak před Domem látek ve Františkánské 8 odstartuje procházka Po stopách výkladní skříně –, uspořádaná ve spolupráci s platformou Vizuální smog v Plzni. Aranžérka Alena Koldovská upozorní účastníky na výkladní skříně obchodů, které byly pro svoji formu obdivovány již po vzniku Československa a ani před rokem 1989 – navzdory často bizarnímu propagandistickému aranžmá – neztratily nic ze svého kouzla. Na procházku pak plynule naváže „Requiem za Dům kultury“. Připomínková obhlídka místa s architektem a historikem architektury Petrem Klímou zahrne komentář k návrhu, realizaci i významu jedné z někdejších dominant centra města. Posledním bodem sobotního programu se od 16:30 hodin stane již tradiční dílna pro děti i rodiče s názvem Stěhování na předměstí – navrhni si vlastní bydlení! Workshop v režii platformy Architektura pro děti aneb Město letí se odehraje v malém sálu Moving Station v Koperníkově 56.

Dopoledne v neděli 6. října od 10 hodin nabídne komentovanou prohlídku dvou význačných postmoderních bankovních budov – České národní banky a protější České spořitelny – s architektem a historikem architektury Petrem Klímou. Výchozím bodem bude prostranství před ČNB v Husově 10. Podobně je koncipován i odpolední program s názvem Architektura v univerzitních službách. Designérka Kateřina Klímová od 14 hodin provede veřejnost budovami Fakulty strojní ZČU a rektorátu ZČU a svůj výklad doplní o komentář ke genezi celého areálu. Prohlídka začíná před objektem Fakulty strojní v Univerzitní 22.

Podobně jako v loňském roce se do Dne architektury zapojila i iniciativa kolemplzne.cz. K přesunu od zastávky tramvaje č. 4, resp. č. 3 na náměstí Míru do areálu ZČU budou moci příznivci městské cyklistiky od 13:30 hodin zdarma využít sdílená kola, a to buď po předchozí registraci na kolemplzne.cz, nebo po registraci na místě. Zároveň všem existujícím uživatelům kolemplzne.cz bude v neděli 6. října 2019 k dispozici zvláštní tarif, který jim umožní se zdarma pohybovat mezi navštívenými objekty.

Program letošního ročníku Dne architektury uzavře v neděli v 15:30 hodin v budově Fakulty strojní ZČU architektka a historička architektury Eva Bortelová přednáškou nazvanou Podnikatelské baroko: česká rezidenční architektura po roce 1989, v níž se pokusí zachytit odraz přelomových okamžiků a transformace české ekonomiky tuzemské rezidenční architektuře.

Informace jsou k dispozici rovněž ve facebookové události: http://bit.ly/DA2019plzen a na webu Pěstuj prostor: http://pestujprostor.plzne.cz/den-architektury-2019/


dezinfekce.sk B

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
04.10.2019 17:030 +
 
karoq 2020 prosinec

Hlavní zprávy

 

seo uniweb