Do Celoroční hry s Recyklohraním se zapojily také školy z Plzeňského kraje

Celkem 1 700 škol se v minulém školním roce zapojilo do Celoroční hry s Recyklohraním. V průběhu roku žáci a studenti ve školách plnili úkoly s environmentální tematikou a rovněž se zapojovali do sběru vysloužilého elektra, baterií, mobilů a tonerů.


Za svou aktivitu získávali pro své školy body na školní konta u Recyklohraní. Z Plzeňského kraje si nejlépe vedla 10. základní škola Plzeň, která se v rámci celé České republiky umístila na 21. místě.

„Vážíme si toho, že v řadě škol to myslí s ochranou životního prostředí skutečně vážně, vzdělávají se, plní environmentálně laděné úkoly a mnohde se aktivně zapojují do zpětného odběru baterií, elektra nebo tonerů do tiskáren. Stále oblíbenější je zážitková pedagogika včetně sázení stromů, zakládání a péče o školní komposty nebo například úklidové akce v přírodě. Máme radost ze žákovských projektů, které ve školách pomáhají snížit spotřebu vody a energií,“ říká Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, a dodává: „Prostřednictvím hry je chceme povzbudit a také odměnit za jejich aktivitu.“

Školy, které se celorepublikově v Celoroční hře umístily do 400. místa, obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce.

Odměnou v regionech byl příspěvek na exkurze

Vedle celostátního pořadí odměnilo Recyklohraní dle získaných bodů také nejlepší školy v jednotlivých krajích. Nejaktivnější školy v krajském pořadí získaly nabídku příspěvku ve výši 5 000 Kč na exkurzi do místa či provozovny, které se nějak váží k tématům Recyklohraní. Školy si samy mohly vybrat, kam konkrétně se vypraví.

V Plzeňském kraji se v regionálním pořadí nejlépe umístilo těchto deset škol:

Pořadí

Název školy

Počet bodů

1

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6

5409

2

Základní škola Dobřív, okres Rokycany

4508

3

Základní škola Chlumčany, okres Plzeň-jih

3148

4

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, okres Rokycany

2538

5

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

2385

6

Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň – jih

2250

7

ZŠ a MŠ Hošťka

2150

8

Mateřská škola Záchlumí, okres Tachov

1845

9

Základní škola Starý Plzenec, Sedlec 81, okres Plzeň-jih

1750

10

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039

1589

Čtyři základní témata, metodická podpora a zábava

Recyklohraní se ve své metodické podpoře škol věnuje čtyřem základním tématům: třídění a recyklaci, šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a klimatické změně. „Snažíme se pedagogům poskytovat ucelené sady vzdělávacích materiálů a pro žáky a studenty připravujeme úkoly a aktivity, které jsou praktické a hravé. Jde nám o to, aby je jejich plnění obohatilo nejen o nové informace, ale aby je to s námi také bavilo,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. 

Jak hodnotí spolupráci s Recyklohraním zapojené školy

Zástupci škol, kterým se dařilo v Celoroční hře s Recyklohraním, měli možnost se vyjádřit k tomu, co jim spolupráce s tímto vzdělávacím programem přinesla. Níže jsou uvedeny komentáře několika z nich:

    • ZŠ Chlumčany, Plzeň-jih, L. Škvárová: „Do projektu Recyklohraní je naše škola již dlouhodobě zapojena. Snažíme se žákům vštěpovat myšlenky ochrany přírody, k tomu využíváme pěkně zpracované materiály a videa Recyklohraní, aktivně se zapojujeme do plnění osvětových úkolů a plnění Celoročního cíle. Líbí se nám, že připravená témata můžeme „uchopit“ a ihned použít. Úkoly a aktivity reagují na aktuální dění v oblasti ochrany přírody.

    • ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, Alena Nosková: „Recyklohraní přináší žákům znalosti i praktické dovednosti pro budoucnost nás všech. Poznávají, že kvalita života nespočívá pouze ve vytváření něčeho nového, ale i v rozumném nakládání s tím, co už máme, anebo můžeme získat využitím odpadu. Mnohé úkoly nás zavádějí do oblastí, o nichž bychom vzhledem k věku žáků dosud neuvažovali, proto jsou pro nás velmi cenné.      

    • 10. ZŠ Plzeň, Pavla Sýkorová: „Žáci 10. ZŠ Plzeň se zapojili do všech vyhlášených projektů, badatelských aktivit a úkolů. Třída VIII. B si jako svůj celoroční cíl zvolila téma šetrné spotřeby vody v prostředí své školy. Během realizaci této aktivity žáci vyhledávali data a informace a ověřovali je, zaměřili se na vodní stopu, vytvořili vlastní pravidla, jak neplýtvat vodou a reklamní kampaň, jak a proč snížit spotřebu vody.“

    • ZŠ a MŠ Hošťka, J. Muchová: „Jsme malotřídní venkovská škola s nízkým počtem dětí a žáků, i přesto se s nadšením rádi zapojujeme do vašich aktivit. Jejich netradiční zadání nejen děti baví, ale nutí je hlouběji se zamýšlet nad danými tématy a nacházet jejich řešení. Prostřednictvím převážně venkovních zážitkových aktivit environmentálního charakteru se nám daří u našich malých dětí i žáků zasévat alespoň drobná semínka jejich zájmu o ochranu přírody pro jejich další radostný a zdravý život.“

    • Včeličky z MŠ Záchlumí: „Do projektu Recyklohraní se naše mateřinka zapojila, protože nám přijde velmi důležité, aby děti už od malička, zcela přirozeně, měly možnost nejen vnímat, ale i řešit či aktivně zasahovat do ochrany přírody, nerostných zdrojů, ale i odpadů tak, aby nám příroda pod rukama vzkvétala a aby pro ně bylo zcela automatické se zamýšlet nad tím, čím mohu já jako jednotlivec přispět. Jen tak se nám tu všem bude žít lépe. Vždyť místo k životu máme stále zatím jenom, a pokud se nad svým chováním nezačneme zamýšlet, život na ní bude čím dál tím komplikovanější. Máme moc velikou radost, že díky našemu přispění s Recyklohraním se naší planetě Zemi lépe dýchá a že se s námi do různých "recyklohrátek" pomalu začíná zapojovat celá vesnice, naši sousedé a kamarádi.“

Celoroční hra a Celoroční cíl pokračují i v letošním školním roce

I v aktuálním školním roce se školy mohou zapojit do Celoroční hry s Recyklohraním a do konce října se rovněž mohly přihlásit do projektu Celoroční cíl školy s ekologickou tematikou. V loňském prvním ročníku Celoroční cíl plnilo 214 mateřských, základních a středních škol. Z nabídky si přihlášené školy vybírají aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat. Recyklohraní jim k tomu poskytuje metodickou podporu prostřednictvím webu, call centra a ve formě metodických příruček, výukových scénářů, videí, webinářů a seminářů. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2023/2024.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Celoroční hra a Celoroční cíl s Recyklohraním jsou dílčími aktivitami projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Fotogalerie
ČNSO studio

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
The Loop Jazz Club

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka