Do sociálních služeb poputuje více než 2,8 milionu korun

Město Plzeň na jaře letošního roku schválilo soubor opatření vedoucí k naplnění opatření na zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na území města, tzv. Plzeňskou 12.

SEO UNIWEB

Jedno z opatření se zaměřilo na pomoc organizacím, které poskytují služby v sociální oblasti.

„Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně přijal celkem 26 žádostí o podporu. První termín pro podání žádostí o podporu jsme stanovili ke konci května 2020. V první vlně jsme přijali celkem šest žádostí organizací o podporu v celkovém objemu 1,225 milionu korun. Červnovým usnesením zastupitelstva jsme schválili přesun další částky ve výši 823 tisíc korun do rozpočtu magistrátního odboru sociálních služeb. Vzhledem k trvající mimořádné situaci způsobené pandemií koronaviru, kdy poskytovatelům služeb vznikaly další náklady, se rozhodlo město k prodloužení termínu možnosti podat individuální žádost o dotaci do 10. srpna 2020. V druhé vlně příjmu jsme obdrželi celkem deset žádostí v celkovém objemu 2,026 milionu korun. Podpoříme všechny žádosti v plné výši,“ popsala náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.
Podporu z první vlny příjmu žádostí získají Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s., které fungovalo jako krizové centrum v době nouzového stavu, a to ve výši 300 tisíc korun, Baculus o. p. s., jenž zajišťuje Domov poklidného stáří Vejprnice, dostane částku 180 tisíc korun, Domovinka – sociální služby, o. p. s. (pečovatelská služba v době koronavirové krize) získá 97 tisíc korun. Částkou 243 tisíc korun město podpoří Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy. První vlnu žádostí podpořilo město částkou 823 tisíc korun.

Ve druhé vlně žádostí přijímaných do srpna získá finanční částku od města deset organizací v celkové částce 2,026 milionu korun. „Na nákup ochranných pomůcek Diecézní charitě přispějeme částkou 200 tisíc korun, Domovince na program Bezpečně po epidemii 473 tisíci korun, Senior residence Terasy na opatření týkající se onemocnění covid-19 157 tisíci korunami. Na zajištění provozu a dezinfekce prostor Ústavu péče o seniory Třemošná jsme vyčlenili částku 522 tisíc korun,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková. Podporu ale získají i další organizace. „Na mzdové náklady pracovníků v sociální službě obdrží Občanské sdružení ProCit, z. s. 190 tisíc korun, Městské charitě Plzeň pošleme na provoz Domova pro seniory sv. Jiří částku 135 tisíc korun. Mimořádné náklady na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce pomůžeme sanovat také Hospicu svatého Lazara, z. s., a to 78 tisíci korunami. Na zmírnění negativních dopadů koronavirové krize na organizaci DOMUS – Centrum pro rodinu, z. s. pošleme finanční částku 63 tisíc korun,“ popsala některé podpořené organizace Eliška Bartáková.


dezinfekce.sk B

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
octavia zvýhodnění

Hlavní zprávy

 

scala zvýhodnění
seo uniweb