Dobrovolníci převzali ocenění Maják 2024

Ocenění Maják pro koordinátory dobrovolnických aktivit v Plzeňském kraji byla ve čtvrtek udělena v plzeňském TOTEMU. Převzala si je osobně či v zastoupení desítka „dobrých duší“, které svůj čas věnovali či věnují jiným lidem a činnostem, tam kde je potřeba.


Záštitu nad oceněním Maják převzal hejtman Plzeňského kraji Rudolf Špoták. Akce je součástí oslav 25 let existence Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM.

„Dobrovolnictví je činnost, která obohacuje nejen samotné příjemce dobrovolnické pomoci, ale i ty, kteří se mu věnují. Asi nelze skutečně ocenit všechny, kteří se dobrovolnictví věnují, ale můžeme se o to alespoň snažit. Maják je holdem koordinátorům dobrovolníků v Plzeňském kraji, jejich organizačním i improvizačním schopnostem, empatii a laskavosti s jakou ke své práci přistupují,“ vysvětluje Vlastimila Faiferlíková, ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM a dodává: „ I tito lidé vykonávají své aktivity s nejvyšším nasazením, ale protože nejsou tzv. v první linii, málo se o jejich působení ví.

Letos se ocenění Maják uděluje v našem regionu již potřetí a inspirovaly se jím i další kraje a začaly své koordinátory rovněž oceňovat stejnojmennou cenou. Od prvního ročníku Maják zaštítil Rudolf Špoták – v počátku jako radní Plzeňského kraje pro oblast sociální a poslední dva ročníky již jako hejtman Plzeňského kraje.

„Věnovat svůj čas někomu jinému, pomoci mu, když je třeba, to považuji za to nejcennější, co pro sebe můžeme navzájem udělat. Dobrovolnictví je činnost, kterou musí člověk dělat srdcem a nelze ji nahradit. Proto si všech dobrovolníků velmi vážím a za jejich práci jim děkuji. A jsem velmi rád, že již potřetí můžeme alespoň symbolicky oceněním Maják poděkovat koordinátorům dobrovolnických aktivit. A zároveň děkuji také centru TOTEM, které za prací dobrovolníků stojí,“ oceňuje práci všech dobrovolníků hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Seznam oceněných – Maják 2024:

Ocenění Maják – kategorie „Zásluha“:

Michaela Šafránková, PONTON, z.s.

Pracuje v PONTONu již od roku 2014 jako sociální pracovnice NZDM Pixla a její role je klíčová jak pro provoz sociální služby tak pro úspěšné fungování programu dobrovolnictví. Její schopnost motivovat a inspirovat dobrovolníky je obdivuhodná. Pod jejím vedením se dobrovolnický program rozrostl a stal se jedinečnou a nedílnou součástí naší komunity. Kromě péče o dobrovolníky se podílí na koordinování projektu plzeňské Ligy férového fotbalu. Oceňována je kromě koordinátorské práce v PONTONu i za aktivní sdílení a propojování s dalšími dobrovolnickými organizacemi a aktivní vstupy do společných akcí a kampaní v regionu.

Lucie Vavrušková, K Srdci, z.s.

Má dlouhodobé zásluhy v koordinaci dobrovolnictví v plzeňském regionu. Svoji koordinátorskou roli nastartovala ve Fakultní nemocnici Plzeň (FN Plzeň) a pokračuje v dalších NNO v regionu. Její nasazení a inovativní přístup významně ovlivnily vývoj dobrovolnických programů nejen v nemocnici, ale také v širší komunitě. Výrazně se zasloužila o vznik dobrovolnického klubu na ORAK (Onkologická a radioterapeutická klinika) ve FN Plzeň, podílela na vzniku dobrovolnické pastorační služby ve FN Plzeň a hrála klíčovou roli při uzavření smlouvy o spolupráci mezi FN Plzeň, Plzeňským biskupstvím a dobrovolnickým centrem TOTEM, která zajišťuje tuto službu. Podílela se na založení spolku K Srdci, kde v současnosti koordinuje dobrovolnické aktivity.

Anna Srbová, Městská Charita

Stála u zrodu Městské charity, nepřehlédnutelný je i její přínos ve vedení projektů Pomoc vězňům a Osobní asistence i její podpora dobrovolnické práce v pobytových a dalších službách Městské charity. V současné době působí jako koordinátorka dobrovolníků pro Tříkrálovou sbírku. Navštěvuje Domov svaté Zdislavy, kde se věnuje dětem a jejich matkám, pomáhá rodinám v těžké životní situaci a hraje na varhany či klávesy při bohoslužbách.

Ocenění Maják – kategorie „Objev roku“:

Sylva Krausová, Gymnásium Rokycany

Je pedagožkou na Gymnáziu a SOŠ v Rokycanech, kde svým inovativním přístupem a nadšením přivedla dobrovolnické aktivity do výukového programu studentů. Stala se průvodkyní studentům na jejich cestě k dobrovolnictví a aktivnímu občanství, podporuje jejich nápady a motivuje je k hledání způsobů, jak pomáhat. Pod jejím vedením studenti úspěšně realizovali řadu projektů, jako například "Stromy pro Moravu," který přispěl k obnově přírody po živelné katastrofě, nebo přednášky zaměřené na ochranu zdraví. Podporuje studentskou iniciativu a s nadšením oslavuje každý úspěch, kterého její studenti dosáhnou. Jedním z velkých úspěchů je i aktuální vítězství jejího studenta Adama Hečla, který před nedávnem získal významné ocenění Čestné stipendium generála Pattona.

Hana Ederová, Pojišťovna Kooperativa a.s.

Jako personalistka hraje klíčovou roli v koordinaci firemních dobrovolníků ze společnosti Kooperativa v rámci její plzeňské, respektive západočeské působnosti. Kromě spolupráce s neziskovou organizací TOTEM, z.s., se společnost věnuje i širší komunitní pomoci. Kooperativa a TOTEM slaví druhé desetiletí společné spolupráce, která začala na jaře roku 2009. Koordinuje dobročinné aktivity svých kolegů s velkou energií a nadšením. Její přístup k organizaci firemních dobrovolníků a dalších aktivit je velmi efektivní a zároveň vlídný.

Jana Fenclová, Církevní ZŠ a SŠ

Pracuje jako dlouholetý pedagog a stála u zrodu sociálního oboru na ZŠ a SŠ církevní v Plzni. Svojí prací nejen formuje budoucí profesionály v oblasti sociálních služeb, ale také otevírá cestu svým studentům k hlubšímu pochopení společenských potřeb a občanské angažovanosti. Jejich účast tak není jen formální, ale je koncipována tak, aby se studenti setkávali s cílovými skupinami klientů, se kterými budou pracovat ve svém profesním životě. Tím je motivuje k pochopení různorodých potřeb lidí v jejich okolí a vede je k ochotě pomáhat druhým. Její snaha o propojení vzdělávání s občanskou angažovaností je důležitou cestou k přípravě mladé generace pro život.

Ocenění Maják – kategorie „Hrdinové dnešních dnů“:

Ljubi Diadjuk, Bezpečnostní dobrovolník Stříbro

Od svého příchodu z Ukrajiny do města Stříbra a zorientování se v místních podmínkách se zapojila do procesů realizace městského dobrovolnictví. V roce 2024 je prvním rokem koordinátorkou v projektu Bezpečnostní dobrovolník s přesahy do nově se rodící místní ukrajinské komunity. Je obětavá a často přichází s novými nápady na akce k zajištění propojování místních obyvatel s nově příchozími občany jiného státu. Aktivně hledá společné prvky dílčích aktivit dobrovolníků, které rodící se místní inter-komunitu propojí.

Ocenění Maják – kategorie „Skokan roku“:

Blanka Antošová, Spolek Touškov

Je dobrovolníkem a zároveň koordinátorem dobrovolníků ve Spolku Náš Touškov, kde svým nadšením a organizačními schopnostmi podstatně přispívá k realizaci kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pro dospělé, děti i mládež. Společně s touškovskými dobrovolníky se také věnuje aktivitám zaměřeným na podporu zdravého životního stylu, jako jsou setkání, přednášky, besedy, semináře či tréninky, a hledá a podporuje prostor pro volnočasové aktivity spoluobčanů v nejrůznějších směrech. Je srdcem, hlavou i rukama projektu Deka pro plzeňský Hospic sv. Lazara. Hotovo je 735 dek a díky jejímu nasazení našla další neziskovou organizaci v Příbrami, která myšlenku projektu převezme a bude pokračovat v jeho šíření.

Ocenění Maják – kategorie „Můj Maják“:

Ivana Kašová, Hospic sv. Lazara

Je důležitou součástí týmu Hospice svatého Lazara, ve kterém je nejen skvělou koordinátorkou dobrovolnických aktivit, ale i člověkem, který dokáže vždy pohladit po duši a dodat energii. Její schopnost komunikace jde ruku v ruce s empatií.

Fotogalerie

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Nová Škoda Kodiaq

Hlavní zprávy

 

Auto CB - Nová Škoda Kodiaq