Dobrovolníci z kraje převzali ceny Křesadlo

Již XVIII. ročník oceňování dobrovolnické činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 2023 pořádala i v letošním roce Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA.

Jarní servisní akce AUTO CB

Celý proces oceňování dobrovolníků v Plzeňském kraji byl zakončen slavnostním předáním cen dne 8. 11. 2023 v prostorách KD Šeříkovka v Plzni. Celý večer doprovázel svým vystoupením pěvecký sbor Jéčko, pod vedením Jaro Smejkala.

“V tomto ročníku jsme obdrželi 46 nominací a nebylo vůbec lehké mezi všemi nominovanými vybrat držitele hlavních cen, protože Křesadlo by si bezpochyby za svou dobrovolnickou činnost zasloužil každý z nich.” uvádí Mgr. Romana Štěpáníková, předsedkyně Dobrovolnické Regionální Agentury DoRA.

Proces oceňování byl spuštěn v červenci 2023 výzvou veřejnosti k nominaci dobrovolníků na ocenění Křesadlo 2023. Porota, která byla složena ze zástupců Plzeňského kraje, Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně, Městského obvodu Plzeň 1, Městského obvodu Plzeň 2, Městského obvodu Plzeň 3 a pořádající organizace DoRA, udělila tři hlavní ceny Křesadlo, jednu zvláštní cenu poroty a zvláštní poděkování. 

Hlavní cenu získali:

Jiří Poslední je zakládajícím členem Spolku Klášter Chotěšov v roce 1993. Je tedy činným už neuvěřitelných 30 let. To je i doba, po kterou s klášterem a aktivitami kolem něho doslova žije. Jako grafik s vazbami hlavně na plzeňskou výtvarnou scénu postupně převzal organizaci uměleckých výstav v klášteře. Pokud za sezonu probíhá 4 až 6 výstav, je to těžko uvěřitelných cca 120 výstav a vernisáží a díky tomu klášter získal pověst velmi prestižního vystavovatele. Je to člověk, který klášteru věnuje spoustu svého času, ať již jako amatérský historik, organizátor života v něm, dříve také jako správce a průvodce. Jako hnací motor a kurátor dával dohromady expozici filmů natočených v klášteře, malíře F. X. Margolda a klášterní muzejní expozici. Několik let je také kronikářem obce Chotěšov. Pan Poslední přebral ocenění od pana hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka.

Linda Albrechtová je činná v osvětových aktivitách stran zrakového postižení, kterým jako dobrovolník věnuje spoustu svého volného času. Pomocí svého blogu nebo osobními setkáními pomáhá inspirovat lidi se zrakovým postižením, kteří mají pochybnost o tom, zda se se svým handicapem mohou zapojit do běžných aktivit.

Blogem také oslovuje laickou veřejnost, aby se lidé nebáli kontaktu se zrakově postiženými a aby věděli, jak s nimi případně komunikovat či jim pomoci. Její pomoc je unikátní tím, že pomáhá lidem se zrakovým postižením na jejich cestě k soběstačnosti a samostatnosti, ale také těm, kteří mají mezi svými blízkými někoho, kdo má zrakový handicap. V Lindiných textech mohou najít motivaci, inspiraci, ale také sílu smířit se a přijmout svůj handicap a návody, jak jej v rozumné míře kompenzovat. Blog je také zdrojem užitečných informací pro zdravotníky či pracovníky v sociálních službách jako zdroj komunikace s takto postiženou osobou. Inspirací může být blog i pro studenty různých sociálních oborů jako zdroj erudovaných informací. I přes svůj zrakový handicap vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni, pracuje se stejně postiženými lidmi, dělá osvětové aktivity a vychovává dceru. Šíření osvětových informací ať pomocí blogu či formou osobního setkání s autorku výrazně pomáhá výrazně lidem se zrakovým znevýhodněním. Linda ukazuje, že za pomoci píle, osobního příkladu a houževnatostí lze v životě zvládnout různě náročné překážky. Paní Albrechtové předal ocenění pan Ing. Jiří Rezek, Ph. D., místostarosta městského obvodu Plzeň 1.

Vlasta Fialová působí jako dobrovolnice v Domově pro seniory sv. Jiří - Městská charita Plzeň. Paní Fialová spolupracuje s Domovem pro seniory sv. Jiří od roku 2014. Každé úterý odpoledne dochází a předčítá klientům. Také má na starosti správu místní knihovny, výpůjčky a zápisy nových knih. Předčítání je u klientů velmi oblíbené a pravidelně a rádi se ho zúčastňují. Paní Fialová je pro organizaci velmi důležitá, její aktivita je nenahraditelná, klienti ji mají rádi. Paní Fialová dochází pravidelně, vynechá snad jen kvůli nemoci, je v dobrovolnické činnosti aktivní. Paní Fialová je seniorka, která dobrovolnictvím naplňuje svůj volný čas a zároveň pomáhá seniorům. Vždy ráda četla, ke knihám má vztah, proto si vybrala tuto činnost. Ale její činnost není jen "čtenářský kroužek", ale rozdává radost klientům i tím, že si s klienty povídá o jejich radostech a starostech a společně vzpomínají na doby minulé. Paní Fialová je milá, empatická, vstřícná a ochotná dáma. Paní Fialová převzala ocenění z rukou pana Ing. Jiřího Šrámka, radního města Plzně pro oblast sociální a aktivní život seniorů.

Zvláštní cenu poroty obdržela Andrea Sommerová, která působí jako dobrovolnice v Západočeském muzeu v Plzni. Zvláštní poděkování si zasloužili Irena Popová a Jiří Lokajíček, dlouholetí dobrovolníci z TyfloCentra Plzeň.

Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Rudolfa Špotáka.

Poděkování patří také partnerům - HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.,  Plzeňský kraj, Magistrát města Plzně, Městský Obvod Plzeň 1, Městský obvod Plzeň 2, Městský obvod Plzeň 3, Český Rozhlas Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, LaKytka, pěvecký sbor Jéčko, “J” z.s.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka