Dosavadní výtěžek Tříkrálové sbírky nestačí, koleduje se dál online

Minulý rok byly povzbudivé výsledky Tříkrálové sbírky v Plzeňském a Karlovarském kraji touto dobou již částečně známy a nakonec dosáhly senzační výše téměř 6 milionů korun.

SEO UNIWEB

Letos je ale situace i přes prodloužený termín sbírky konané převážně ve virtuálním prostředí nepříliš optimistická. Podle průběžných výsledků by například Diecézní charita Plzeň, působící v uvedených regionech, musela omezit některé své sociální služby a projekty pro lidi, kteří potřebují pomoci. Charita tedy stále vyzývá k podpoře Tříkrálové sbírky ONLINE na www.trikralovasbirka.cz, kde se bude koledovat až do 30. dubna.

Tříkrálové skupinky nemohly během ledna na koledu vyjít kvůli epidemiologické situaci. Jenže osobní návštěva spojená s žehnáním domu či domácnosti a zpíváním koledy je právě tím, co tradičně přináší otevřený prostor pro komunikaci a pro darování do sbírky na pomoc potřebným. Charita sice pro veřejnost připravila koledu ONLINE na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz, ale dosavadní výsledky zatím nerozptýlily obavy z nedostatku zdrojů na pomoc lidem v těžké životní situaci. Diecézní charita Plzeň zaznamenala k 20. lednu online dary ve prospěch všech koledujících organizací v Plzeňském a Karlovarském kraji ve výši necelých 390 tisíc Kč. To odpovídá pouze asi jedné patnáctině výsledku z minulého roku.

Částečné zmírnění propadu může ještě přinést rozpečetění statických kasiček po 24. lednu. Ty se podařilo na území obou krajů rozmístit zhruba na 220 koledních míst. I přes náročnost organizace sbírky za nouzového stavu se možnost koledování do pokladničky v kostele, na úřadě či v obchodě velmi osvědčila. Organizátoři upřímně děkují všem, kteří se na jejich rozmisťování podíleli a stejně tak těm, kteří si pokladničky vzali po omezenou dobu na starost ve svém koledním místě. I tak je však počet koledních míst se statickou pokladničkou podstatně menší než tříkrálových skupinek, které s kasičkou vyrazily na koledu minulý rok. Tehdy jich bylo více než 1 200.
Stěžejní roli v dalším vývoji sbírky sehraje koledování ONLINE na www.trikralovasbirka.cz, jež potrvá až do 30. dubna. Zde může návštěvník po zhlédnutí kolednického videa přispět na pomoc lidem v nouzi nejblíže svého bydliště, a to zadáním poštovního směrovacího čísla, názvu obce nebo názvu nejbližší charity. Snadno si zde také může zažádat o potvrzení o daru na odpočet daně při podávání daňového přiznání.

 „Velmi si vážíme dosavadní pomoci, ale dál vyzýváme spoluobčany k podpoře charitních sociálních služeb, moc Vaši pomoc potřebujeme. Charita koná službu ve prospěch potřebných lidí od jejich narození až po narození pro věčnost a Tříkrálová sbírka je důležitým zdrojem této pomoci, protože veřejné zdroje a zdroje uživatelů na zajištění provozu služeb nestačí. Bez ní budou mít některé naše sociální služby potíže a je stále složitější hledat jiné peníze z veřejných zdrojů, které by mohly jejich rány zacelit,“ sděluje Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

V minulém roce byl z Tříkrálové sbírky například významně spolufinancován provoz Domova sv. Vavřince v Meclově, což je pobytová služba pro lidi s chronickým duševním onemocněním. Velkou měrou byly také podpořeny dvě pracoviště Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa pro lidi s duševním, mentálním či kombinovaným postižením na Domažlicku. Bez pomoci z Tříkrálové sbírky by se však minulý rok těžko obešly i střediska sociální rehabilitace pomáhající lidem s návratem do pracovního procesu, azylové domy pro rodiny, domovy pro matky s dětmi v tísni a další charitní služby rozmístěné v regionech. Pro seznámení se službami navštivte  www.dchp.cz.


weby na míru UNIWEB

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
gif auto cb 2021

Hlavní zprávy

 

auto cb gif 2021
seo uniweb