Dotace dostanou plavci i gymnastky, žádat mohou další

Rada města Plzně souhlasila s poskytnutím individuálních neinvestičních dotací třem plzeňským sportovním klubům.

Jarní servisní akce AUTO CB

Finance ve výši 2 180 000 korun z rozpočtu Odboru sportu Magistrátu města Plzně poputují na provoz bazénu, podporu gymnastek na zahraničních závodech a futsalistů na celorepublikové soutěži. Poskytnutí dotace budou ještě schvalovat zastupitelé.

Sportovní klub Radbuza Plzeň obdrží 2 100 000 korun na kofinancování provozu plaveckého areálu v Kozinově ulici v Plzni. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů, jako je spotřeba energií a materiálu, ale také na úhradu služeb spojených se zajištěním provozu areálu apod. „Cílem je finančně podpořit tento sportovní klub tak, aby mohl zajistit provoz sportoviště pro veřejnost, své členy a školy,“ uvedl Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy.

Dotaci ve výši 50 tisíc korun město Plzeň poskytne Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň 1, která ji využije na uhrazení části nákladů spojených se zahraniční soutěží jejích gymnastek. „Sportovní gymnastky se už několik let účastní zahraničních závodů a reprezentují tak naše město. Problémem však bývá, že zaplacení nákladů bývá nad finanční možnosti jednoty. Často se jedná o závody družstev a pokud někteří rodiče nemohou dětem náklady uhradit, není možné tým sestavit. I díky podpoře města Plzně mohla v roce 2023 čtyři družstva na zahraniční závody vyjet,“ informoval radní.

Doplnil, že 30 tisíc korun získá rovněž Sportovní klub Interobal Plzeň a pokryje jimi náklady spojené s účastí týmů spolku dorostenců a juniorů ve FINAL4 ve futsalu. „Tyto týmy reprezentují Plzeň a Plzeňský kraj v této soutěži dlouhodobě a vždy dosahují velmi dobrých výsledků, což dělá městu i kraji skvělé futsalové i sportovní jméno,“ dodal Tomáš Morávek.

Rada města Plzně vyhlásila program na podporu sportu

Plzeňští radní na svém zasedání 22. března schválili vyhlášení dotačního programu s názvem Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2024 – II., a to včetně podpory hendikepovaných sportovců. 

Odbor sportu Magistrátu města Plzně začátkem roku 2024 vyhodnotil žádosti v dotačním programu „Podpora sportu a tělovýchovy včetně podpory hendikepovaných sportovců pro rok 2024“ a Komise pro sport a mládež Rady města Plzně schválila rozdělení dotací žadatelům, kteří splnili všechny podmínky. „Při příjmu a kontrole žádostí jsme však zaznamenali výrazný pokles správně podaných žádostí, kvůli čemuž bylo nutné jich velké množství vyřadit. Proto komise doporučila zbylé finance ve výši 4 miliony korun alokovat do nového dotačního programu,“ vysvětlil Tomáš Morávek, radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy. Program bude otevřený pro subjekty nepodpořené v předchozím dotačním programu.

„Smyslem je podpořit tělovýchovné subjekty při krytí provozních nákladů na sportovní činnost a upřednostnit žadatele, kteří realizují sport mládeže jako primární prevenci rizikového chování,“ řekl Tomáš Morávek.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Jarní servisní akce

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka