Dotace podpoří stavbu cyklotras u Chotěšova a Červeného Hrádku

Rada kraje schválila a doporučila ke schválení také zastupitelstvu dvě účelové dotace, a to 2,7 mil. Kč obci Chotěšov na vybudování dílčího úseku dálkové cyklotrasy č. 3 v úseku Pančava-Metálka.


 Druhou dotací je pak částka 2,5 mil. Kč obci Kyšice na opravu dílčího úseku  dálkové cyklotrasy č. 3 v úseku Kyšice-Červený Hrádek.

Cyklostezka Pančava-Metálka je úsekem dlouhým 1055 m o šíři 3 m, celkové náklady na projekt byly vyčísleny na 4 mil. Kč. Zmiňovaný úsek cyklotrasy je v místě bývalé vlečky zaniklé továrny Metálka. Ve směru k Plzni navazuje na dálkovou cyklotrasu přes Vachtlův Mlýn do Vstiše. Ze Vstiše do Dobřan je v současné době budován další úsek cyklotrasy. Ve směru ke Stodu je navazující úsek připravován k podání žádosti o dotaci Plzeňského kraje v roce 2023. V letošním roce Plzeňský kraj již podpořil ze svých dotací výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Radbuzu, za níž již jsou vybudovány cyklotrasy ke Stodu. Ty byly také podpořeny z krajských dotací. „Realizací všech zmiňovaných úseků dálkové cyklotrasy č. 3 dojde k propojení měst Dobřany a Stod samostatnou cyklostezkou s vyloučenou motorovou dopravou a vznikne tak významný úsek mezinárodní dálkové cyklotrasy,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. 

Oprava cyklostezky Kyšice-Červený Hrádek začíná koncem zastavěné části Červeného Hrádku a končí na úrovni začátku zastavěné části Kyšic. Jde o úsek v délce 1848 m o šířce 3 m. Na opravě cyklostezky spolupracují obec Kyšice a MO Plzeň 4, společně uhradí náklady na projekt převyšující dotaci Plzeňského kraje. Celkem oprava cyklostezky byla vyčíslena na 3,8 mil. Kč. 


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČEZ - Čistá energie zítřka

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby