Dotační program pomůže domácí hospicové péči

Rada kraje schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora domácí hospicové péče v Plzeňském kraji 2024“, pro nějž byly alokovány v rozpočtu kraje na letošní rok 3 mil. Kč, a pravidla pro žadatele a příjemce dotace.

Jarní servisní akce AUTO CB

„Ta obsahují specifikaci podmínek, požadavků pro předložení žádostí a účel, na který mohou být peněžní prostředky kraje poskytnuty,“ připomněl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Pavel Hais s tím, že budou zveřejněna na serveru: e-Dotace. Domácí hospicovou péčí, jak dále upřesnil, se rozumí hospicová péče poskytovaná domácím hospicem ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Jde o 24hodinovou nepřetržitou, dostupnou a odbornou péči pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění a kteří si přejí strávit poslední etapu života ve vlastním sociálním prostředí. „Domácí hospicové služby zahrnují jak paliativní péči o klienty, tak i psychosociální a duchovní podporu poskytovanou klientovi i celé jeho rodině, kterou zajišťuje multidisciplinární tým složený ze zdravotnických i nezdravotnických pracovníků,“ dodal náměstek Pavel Hais s tím, že součástí poskytovaných služeb v rámci domácí hospicové péče je také zaučení pečujících v péči o pacienta, péče o zemřelého pacienta a podpora rodiny po úmrtí pacienta.

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka