Dotační titul Služby a činnosti v sociální oblasti pomůže rekordnímu počtu projektů

Celkem 34 subjektů podpoří město Plzeň částkou 1,5 milionu korun pomocí dotačního titulu Služby a činnosti v sociální oblasti na letošní rok. Jeho vyhlašovatelem je Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Podporu schválili zastupitelé města.

weby uniweb

„V letošním roce se nám podařilo zachovat alokovanou částku na dotační program ve výši 1,5 milionu korun. Odbor sociálních služeb přijal v letošním roce 35 žádostí na celkem 45 projektů v celkovém objemu 2,9 milionu korun. Oproti roku 2021 se jedná o navýšení objemu žadatelů o pět a projektů o sedm,“ vysvětlila náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

Podporu obdržely od města například organizace Sdružení Ty a Já (73 tisíc korun), Blízký soused (78 tisíc korun), Tak pojď s náma (43 tisíc korun), Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM (69 tisíc korun), DOMUS – Centrum pro rodinu (54 tisíc korun), Možnosti tu jsou (31 tisíc korun), MOTÝL (31 tisíc korun), Senioři České republiky, Krajská organizace Plzeňského kraje (43 tisíc korun), Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň (61 tisíc korun), Sdružení pěstounských rodin (13 tisíc korun), TADY A TEĎ (46 tisíc korun) a další.

„Dotační program Služby a činnosti v sociální oblasti vznikl v roce 2017 spojením dotačních programů Aktivity prorodinné politiky a Sociální služby a ostatní činnosti v sociálních službách. V roce 2019 byl do dotačního programu včleněn ještě dotační program Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit,“ doplnila Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb.

Projekty reagují na následující oblasti dotační podpory: dobrovolnictví a aktivní zapojení občanů města Plzně do komunity, ve které žijí, podpora klienta při přechodu z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, aktivní život seniorů a mezigenerační aktivity, osvěta v péči o osoby s poruchou autistického spektra, podpora organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné občany, preventivní služby na podporu funkčnosti rodiny a aktivity podporující integraci cizinců a menšinové aktivity na území města Plzně.


NetConcert Brecker Brothers Band Reunion

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
PolyMedia

Hlavní zprávy

 

NetConcert Angelique Kidjo
uniweb weby