Dvanáct mladistvých ve Stříbře a Tachově popíjelo alkohol

V uplynulém víkendu se na Tachovsku uskutečnilo bezpečnostní opatření, jehož cílem je preventivně působit v provozovnách, ve kterých může docházet k prodeji alkoholu mládeži.

Jarní servisní akce AUTO CB

Této problematice se policie dlouhodobě věnuje na území celého Plzeňského kraje. Tentokrát se policisté ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí zaměřili na restaurace, zábavní podniky, bary, kluby a podobná zařízení v Tachově a ve Stříbře. Zkontrolovali 6 podniků, ve kterých odhalili 12 mladistvých osob pod vlivem alkoholu. Ve třech provozovnách zjistili přestupek, kdy byl mladistvým prodán nebo podán alkohol a toto protiprávní jednání bude oznámeno správnímu orgánu. 

Cílem této akce je především prevence, které se policisté věnují i během roku. Na problematiku závislostí se zaměřují policejní preventisté, kteří navštěvují žáky ve školách a při besedách a s dětmi hovoří na uvedené téma. Seznamují studenty nejen s riziky spojenými s užíváním návykových látek, ale zvyšují i právní vědomí v této otázce.

Policisté apelují i na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Je nutné, aby měli přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém volném čase zabývá. Rodiče by měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde jejich dítě tráví volný čas. Alkohol a jiné návykové látky, se kterými mládež může experimentovat, mají na organismus dítěte nevypočitatelné účinky a může tak lehce dojít k intoxikaci nebo k vytvoření závislosti.

Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. Osoby, které alkohol dětem zprostředkují, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupku, nebo trestného činu. Zákon stanoví, že fyzická osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se dopustí přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 tisíc korun. V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podstatu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, „kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol.“ Takové osobě pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

ilustrační foto

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka