Fakulta aplikovaných věd otevírá nový obor

Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) získala akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy.

weby uniweb

Určen je pro studenty s ukončeným bakalářským vzděláním technického směru, ale i ekonomiky či práva. Uchazečům ho fakulta nabízí už pro akad. rok 2020/21. Studium trvá dva roky a je profesně orientované, tedy vychovává absolventy pro bezprostřední uplatnění v praxi. Přihlášky lze podávat do 24. srpna.

Studijní program nabízí dvě specializace, do kterých se mohou hlásit absolventi širokého spektra tří- i čtyřletých bakalářských studijních programů, a to nejen se zaměřením na stavitelství či stavební inženýrství. Pro zájemce, kteří chtějí dále rozvíjet své stavební vzdělání, je určena specializace Navrhování a provádění budov. Absolventi najdou uplatnění jako výkonní či vedoucí pracovníci v projekčních, realizačních nebo expertních týmech v oblastech projekce či provádění pozemních staveb nebo i na stavebních úřadech a odborech. Nejen pro stavaře, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, ale i pro absolventy jinak technicky zaměřených a také ekonomických nebo právních bakalářských programů je v nabídce specializace Správa a řízení provozu budov. Studium připraví absolventy k výkonu manažerských pozic ve facility managementu, v developerských společnostech, na odborech správy majetku samospráv či státních institucí, ale i ve finančních ústavech v oblasti úvěrování stavebních investic. Obě specializace splňují požadavky České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro autorizaci absolventů v oboru Pozemní stavby.

Na výuce předmětů se budou podílet akademici z Fakulty aplikovaných věd, Fakulty ekonomické, dalších součástí ZČU i experti z praxe. Svým interdisciplinárním charakterem je program, zejména pak specializace Správa a řízení provozu budov, v České republice unikátní. Kromě toho cílí do oblasti pracovního trhu s vysokou poptávkou po absolventech. Na přípravě se podílela významná česko-bavorská developerská skupina InterCora, která bude se ZČU nadále spolupracovat i na jeho realizaci a rozvoji, mimo jiné i zajišťováním povinných studentských praxí a vytvořením nadstandardních podmínek pro studenty. Profesní praxe a možné budoucí zaměstnanecké pozice nabízejí i další významné soukromé a veřejné subjekty, jejichž počet se stále rozšiřuje. Patří mezi ně např. i Škoda Auto a Letiště Praha.

Do obou specializací studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy přijímá Fakulta aplikovaných věd přihlášky do 24. srpna 2020. Bližší informace zájemci získají na

studijním oddělení FAV: Monika Brabencová, tel. 377 632 011, mbrabenc@fav.zcu.cz nebo na webových stránkách fakulty.

STK Nepomucká

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
kraj ockovani covid chci cestovat

Hlavní zprávy

 

čez zprávy 2018
uniweb weby