Fakulta aplikovaných věd otevírá nový obor

Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) získala akreditaci nového navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy.

Cílená propagace v Plzni

Určen je pro studenty s ukončeným bakalářským vzděláním technického směru, ale i ekonomiky či práva. Uchazečům ho fakulta nabízí už pro akad. rok 2020/21. Studium trvá dva roky a je profesně orientované, tedy vychovává absolventy pro bezprostřední uplatnění v praxi. Přihlášky lze podávat do 24. srpna.

Studijní program nabízí dvě specializace, do kterých se mohou hlásit absolventi širokého spektra tří- i čtyřletých bakalářských studijních programů, a to nejen se zaměřením na stavitelství či stavební inženýrství. Pro zájemce, kteří chtějí dále rozvíjet své stavební vzdělání, je určena specializace Navrhování a provádění budov. Absolventi najdou uplatnění jako výkonní či vedoucí pracovníci v projekčních, realizačních nebo expertních týmech v oblastech projekce či provádění pozemních staveb nebo i na stavebních úřadech a odborech. Nejen pro stavaře, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti, ale i pro absolventy jinak technicky zaměřených a také ekonomických nebo právních bakalářských programů je v nabídce specializace Správa a řízení provozu budov. Studium připraví absolventy k výkonu manažerských pozic ve facility managementu, v developerských společnostech, na odborech správy majetku samospráv či státních institucí, ale i ve finančních ústavech v oblasti úvěrování stavebních investic. Obě specializace splňují požadavky České komory autorizovaných inženýrů a techniků pro autorizaci absolventů v oboru Pozemní stavby.

Na výuce předmětů se budou podílet akademici z Fakulty aplikovaných věd, Fakulty ekonomické, dalších součástí ZČU i experti z praxe. Svým interdisciplinárním charakterem je program, zejména pak specializace Správa a řízení provozu budov, v České republice unikátní. Kromě toho cílí do oblasti pracovního trhu s vysokou poptávkou po absolventech. Na přípravě se podílela významná česko-bavorská developerská skupina InterCora, která bude se ZČU nadále spolupracovat i na jeho realizaci a rozvoji, mimo jiné i zajišťováním povinných studentských praxí a vytvořením nadstandardních podmínek pro studenty. Profesní praxe a možné budoucí zaměstnanecké pozice nabízejí i další významné soukromé a veřejné subjekty, jejichž počet se stále rozšiřuje. Patří mezi ně např. i Škoda Auto a Letiště Praha.

Do obou specializací studijního programu Stavební inženýrství – Moderní budovy přijímá Fakulta aplikovaných věd přihlášky do 24. srpna 2020. Bližší informace zájemci získají na

studijním oddělení FAV: Monika Brabencová, tel. 377 632 011, mbrabenc@fav.zcu.cz nebo na webových stránkách fakulty.

The Loop Jazz Club

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ČNSO studio

Hlavní zprávy

 

ČEZ - Čistá energie zítřka