Fakulta zdravotnických studií se ve středu představí uchazečům

Dny otevřených dveří Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) letos zahájí Fakulta zdravotnických studií.

Prodej hovězího masa od farmáře

Ve středu 22. ledna zve zájemce o studium i jejich rodiče do své budovy v Husově ulici 11 a také do nového simulačního centra v Kollárově 9.

Od 9 do 15 hodin budou probíhat prohlídky budovy a odborných učeben. Na fakultní půdě uchazeče několikrát během dne přivítá  děkan Lukáš Štich, který jim přiblíží prostředí fakulty, stejně jako organizaci studia a perspektivy budoucího uplatnění. Vše podstatné o studijních programech a přijímacím řízení se návštěvníci dozvědí také od pedagogů, na které se mohou obrátit se svými dotazy. 

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence uchazečům nabízí tři studijní programy. Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství jak v prezenční, tak kombinované formě studia připravuje studenty pro profesi všeobecné sestry. Absolventi programu jsou schopni samostatně řídit a poskytovat ošetřovatelskou péči na  ambulantních a lůžkových pracovištích i v privátních ošetřovatelských organizacích. Bakalářský studijní program Porodní asistence připravuje studenty pro poskytování zdravotní péče nejen v porodní asistenci, ale uplatnění naleznou také oblasti péče o ženu na úseku gynekologie. 

V nabídce je také navazující magisterské studium Ošetřovatelství v kombinované formě studia. Zájemci mohou volit mezi obory Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

Katedra rehabilitačních oborů představí bakalářské studijní programy Fyzioterapie, který připravuje odborníky zajišťující celý proces rehabilitací, a Ergoterapie, jehož absolventi mohou vykonávat odbornou činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče. Uplatní se například v sociálních službách pro děti a seniory, v zařízeních pro osoby s duševním onemocněním, v oblasti domácí a komunitní péče, ve speciálních školách a školkách a na mnoha dalších místech.

Katedra  záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví poskytne informace o bakalářských studijních programech Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví nebo Specializace ve zdravotnictví, kde lze vybírat z oborů Zdravotnický záchranář a Radiologický asistent. Zájemce o studium pozve katedra také do simulačního centra - moderní učebny v Kollárově ulici, vybavené simulátorem sanitního vozu nebo skiagrafem. Uchazeči si tak budou moci prohlédnout špičkové studijní zázemí, které je studentům k dispozici.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Auto CB - Škoda service - Zimmí servisní prohlídka za akční cenu

Hlavní zprávy

 

Uniweb weby