FAV otevře prvně v západních Čechách obory stavitelství

Maturanti budou moci od příštího akademického roku vůbec poprvé studovat v západních Čechách na vysokoškolské úrovni stavitelství. Bakalářský studijní program Stavební inženýrství s obory Stavitelství a Územní plánování nabídne Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Studium b...

SEO UNIWEB

Maturanti budou moci od příštího akademického roku vůbec poprvé studovat v západních Čechách na vysokoškolské úrovni stavitelství. Bakalářský studijní program Stavební inženýrství s obory Stavitelství a Územní plánování nabídne Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni. Studium bude čtyřleté. Zájemci se s podrobnostmi mohou seznámit 27. ledna přímo na půdě univerzity. Fakulta pořádá den otevřených dveří. Ukázky mnohdy ojedinělých výzkumných aktivit představí v atraktivní formě každá z kateder FAV.
„Stavebnictví je a bude jedním z tahounů české ekonomiky. Je nutné vychovávat nové odborníky a zvlášť v našem regionu. Jsem tedy rád, že se podařilo naší fakultě získat pro nový program akreditaci,“ říká rektor ZČU Doc. Ing. Josef Průša, CSc. O studijní program očekává velký zájem. Naznačuje ho už letošní rok, kdy se některé předměty související se stavitelstvím objevily už ve studijním oboru mechanika. Zapsalo si je přes 70 studentů.
Stavitelství bylo dosud možné studovat na vysokých školách pouze v Brně, Liberci, Ostravě a v Praze, která je relativně blízko. Studovat v hlavní městě je ovšem ekonomicky náročnější a je komplikované tam sehnat ubytování. I to jsou důvody, proč je v Plzeňském kraji ve srovnání s ostatními regiony nedostatek stavebních odborníků. Ještě před rokem, než se plně projevila krize, je ve velkém poptávaly jak stavební firmy, tak společnosti zabývající se výrobou stavebních materiálů.
Přestože je výuka stavitelských oborů na FAV nová, nebude postrádat úroveň ostatních studijních programů. ZČU má své odborníky na mechaniku, materiály, matematiku, ekonomiku, design apod. a některé ryze stavitelské předměty budou vyučovat přednášející například z Prahy.
Den otevřených dveří - 27. ledna
Den otevřených dveří začíná na FAV 27. ledna v 9 hodin. Zájemci budou moci až do 14 hodin navštívit přes 20 laboratoří. V nich uvidí třeba počítačem řízené robotické modely, unikátní techniku rozpoznávání mluvené řeči s automatickým převodem do znakového jazyka nebo plazmová zařízení pro přípravu tenkovrstvých materiálů s mimořádnými vlastnostmi jako supertvrdost, samočisticí efekt nebo antibakteriální vlastnosti. Příchozí také v 10 hodin osloví přímo děkan fakulty prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Představí detailně studijní programy, podmínky přijetí ke studiu, možnosti ubytování a stravování studentů a odpoví na otázky potenciálních uchazečů o studium i jejich rodičů.
„Přijímáme ročně zhruba 700 uchazečů. Nedělají přijímací zkoušky. Rozhoduje, jaký typ střední školy popřípadě školy vyššího stupně absolvují nebo absolvovali a také jejich studijní výsledky,“ říká děkan Jiří Křen. Nejlepší studenti FAV mohou jako jedni z mála získat stipendium už v letním semestru prvního ročníku. Od druhého ročníku pak mohou dostávat řádné prospěchové stipendium ve výši až tří tisíc korun měsíčně.
Každoroční lednovou prohlídku fakulty zpravidla absolvuje pět set až šest set zájemců o studium. Přihlášky na FAV lze podávat do 31. března. Zpravidla je pošle přibližně tisícovka uchazečů. Kromě stavitelství lze na fakultě studovat několik oborů z oblasti informatiky a kybernetiky, dále mechaniku, aplikovanou a inženýrskou fyziku, počítačové modelování a řadu matematických oborů zaměřených mimo jiné i do oblasti finančních studií a managementu. O absolventy FAV je na pracovním trhu i v době krize obrovský zájem. Fakulta patří mezi pět nejlepších technických vysokých škol v ČR. Mnozí její pracovníci jsou ve svých oborech světově uznávanými vědci, kteří publikují v prestižních časopisech a přednášejí na významných konferencích.
Fakulta aplikovaných věd ZČU – Prestižní fakulta Západočeské univerzity v Plzni nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium. Vychovává na trhu velmi nedostatkové odborníky pro oblast informačních systémů, matematiky, výpočetní techniky, kybernetiky a nově i stavitelství. V roce 2008 získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na výzkum 76 milionů korun a účastí na vědeckých a průmyslových projektech utržila dalších 125 milionů. Spolupracuje například se společnostmi Škoda Auto, ČEZ, ČEPS, Škoda Power, Škoda JS i Českou televizí. Fakulta aplikovaných věd má 200 zaměstnanců a 2000 studentů.


weby uniweb

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
ARCHIV ZPRÁV
po 25.01.2010 13:270 +
 
auto cb klimatizace

Hlavní zprávy

 

auto cb home rest2
seo uniweb